fredag 9 juli 2010

Fjällvärlden

bjuder alltså på renar. Dessutom forsar


som majestätiskt driver fram genom landskapet för att kasta sig ut för förkastningar och branta stup.


Dessutom har vi en näva som hör nordlandet till, och den bär vackraste namnet, Midsommarblomster.


blått som går mot lila


Kan också gå mot rött eller rent av vitt


"Ingen växt finnes, som är vare sig ymnigare i de tätaste skogarne eller ståtligare på fjällen. Blommans färg är i allmänhet blå, men den varierar ganska ofta, 1) då kronan blir hvit, men ståndarne förblifva blå; 2) då både kronan och ståndarne blifva hvita; 3) då blomkronan är blå- och hvit-brokig."

Så har vi det. Och här blommar nu syrenenInga kommentarer: