lördag 17 juli 2010

Postkristendomska

Har nu fullföljt och samlat mina predikningar för sommarens serie om kristen tro på "postkristendomska". Jobbar nu med en Power Point som presenterar det hela mera översiktligt.

Kanske kan "grundvärderingarna" presenteras så här:

Förkristna värderingar: Den starkes rätt, Ödet skänker seger, Livet är i gudarnas(ödets) händer, Blodsblot, Döden - samlas till gudarna

Kristna värderingar: Gud är den starke, Vi lever i Guds hand; - Guds bud gäller, - Gud välsignar/förbannar, - Gud dömer/benådar, - det finns också olika former av predestinationstankar, "Jag fattig, syndig människa", Offer - syndabock - försoning, Döden evigt liv med Gud.

Postkristna värderingar: Alla människors lika värde, Relativitet - det finns ingen kosmisk rättvisa, Människan är unik och värdefull, Det gäller att ta vara på sina möjligheter, Döden - vi gör allt för att leva maximalt länge (finns ingen himmel att hoppas på)

Inte minst tror jag att bilden av människan som "fattig och syndig" kontrasterar skarpt mot nutidens (rimliga) uppfattning om alla människors lika värde. Vi tar liksom två helt skilda utgångspunkter för att förstå människan och hennes relation med Gud. Kring detta måste vi grunna.

Jag tror att det nu handlar om att
- konstatera kristendomens "misslyckande"
- inse att förutsättningarna har ändrats
- söka former och språk för denna nya tid
- nuformulera den kristna tron
- finna energin i våra rötter

Jag tror inte att det handlar om "nyskapa" teologi eller tro. Snarare om att återfinna den autencitet som fanns kring Jesus och den unga kyrkan, men inse att kunskaps- och fördomsläget är (eller blir) helt annorlunda.

7 kommentarer:

Erica sa...

Jag har tyckt detta har varit väldigt intressant att följa. Funderar och ska se vad det landar hos mig. En del känner jag mig igen i och annat måste tuggas lite. Framförallt det jag tror är viktigast är det du tar upp om självrannsakan. Att se vari man inte lyckats att få människor att se den kristan tron i den vardag och verklighet som råder idag och inte utifrån en ram av en tid som flytt.

Anonym sa...

Tack PA
Har inte läst allt men tycker det är bra att du tar upp dessa frågor.
Traditionell kristen evangelisation får mej numera att bli rädd för att kristendomen blir ett museum över fordom var.
Att kämpa för att leva så länge som möjligt känner jag mej främmande för. Ser hellre att kunna leva var dag i förundran och vem vet kanske himlen finns i någon form.
Benny Fhager

Anonym sa...

Tack PA
Har inte läst allt men tycker det är bra att du tar upp dessa frågor.
Traditionell kristen evangelisation får mej numera att bli rädd för att kristendomen blir ett museum över fordom var.
Att kämpa för att leva så länge som möjligt känner jag mej främmande för. Ser hellre att kunna leva var dag i förundran och vem vet kanske himlen finns i någon form.
Benny Fhager

Tänk själv/ Läsa i livet/ papolitik sa...

Erica och Benny. Lever nu dagligen med mitt självpåtagna projekt och fascineras över hur det öppnar nya vyer, men ibland slinter ifrån mig som tvålen...

Paradigmskiften är lättare att betrakta i historiens ljus, när man lever mitt i det kan man gå vilse.../PA

Anonym sa...

PA
Jag hörde nyligen en föreläsning postpsykiatri. Är i arbete med överfull avdelning och massor att göra i sommarpsykiatri. Paradigmskiften sker osynligt när vi minst anar. Uppskattar att du nyskapar teologiskt mitt i sommaren.
vänligen
Benny

Anonym sa...

PA
Ursäkta att jag skrev nyskapa teologiskt. Jag var bara spontan.
Benny

Anonym sa...

PA
Du nuformulerar.
Benny