lördag 17 mars 2012

Efesierbrevet

I morgon, söndag kl 11oo, ägnar vi oss åt Paulus viktigaste brev. Nu sitter han i husarrest i Rom. Han har givit upp Jerusalem. Nu skriver han frimodigt fram den kristna tron. (Liksom i tvillingbrevet till Kolosse samt i det innerligare Filipperbrevet - glädjens brev.)

Den inledande lovsången i kap 1 är hans mest subtila sammanfattning av sammanhanget för kyrkans liv och den kristnes liv. Paulus målar med bredpenseln.

Och brevet sammanfattas med fördel i orden i Ef 1:18 Må GUD ge ert inre öga ljus!

Välkommen till Centrumkyrkan i Kållered.


Inga kommentarer: