söndag 24 juni 2012

Johannes döparen
Profeten med hela sitt värderingsparadigm i det gamla, men som såg, identifierade och pekade ut det nya.

Johannes döparen och Paulus står på var sida om Jesus. Den ene banar hans väg - och bjuder bättringens dop, den andre fullföljer grunderna och livet i det nya paradigmet.

Vi dansar runt midsommaratången - korset - och vet inte på vilken sida vi står.

Johannes och Paulus guidar. Men på många sätt har kyrkan ställt sig närmare Johannes än Paulus. Mer tjat om omvändelse och bättring, för lite om korsets förvandlande kraft. Godta varandra som Kristus har godtagit er till GUDs ära (Rom 15:7).

Livet i Kristus är livet med GUD. kyrkan är ännu på väg till GUD.

Inga kommentarer: