fredag 8 juni 2012

Självklart är det skolan

som har huvudansvar för skolavslutningen. Samarbetet med kyrkor av olika slag bygger på ömsesidigt intresse. Som regel kommer man överens.

Men det finns rester från historien som tror att kyrkan har rätt att hålla gudstjänst. Jag tycker det är bra om skolan då säger ifrån. Kyrkliga företrädare som tror att de då bör stänga kyrkan leder ett museum.

Sorgligt är det. Det går skapa meningsfulla och stämningsskapande samlingar. Men vår mångreligiösa kultur och idé om att ett land är kristet eller något annat är en historisk felsyn och en återvändsgränd. Värst drabbar den de troende företrädarna.

Välkomna barn och ungdomar. De behöver hitta till kyrkan. Men det är kyrkan som sedan får inbjuda till sina samlingar.

Inga kommentarer: