tisdag 18 juni 2013

Diabas

Kosters arkipelag. Nyss - ett knappt sekel sedan - tyckte folk att bergen var deras resurs - nu.

Till höger kvarvarande diabasstråk med mellanliggande lager av "värdelöst" material. Till vänster ett antal exploaterade skikt - en grusbädd kvar:

Som nu när amerikanerna vill bli oberoende av olja och utvinner sina skifferlager. Eller kalkbrytning på Gotland.

Ska vi/bör vi reagera?

Naturresurser har väl nästan alltid en baksida. Och kvar i moderjordens yta sitter ärren.

2 kommentarer:

Andreas Kjernald sa...

Det är väl tyvärr så att vi människor inte direkt per automatik gör "moder jord" vackrare där vi drar fram. Snarare tvärtom.
/Andreas

Anonym sa...

Sant. Dessutom var det tydligen så att det var så hög järnhalt i kosterdiabasen att friser och gravstenar fick fula rostangrepp och i praktiken var osäljbara. /PA