fredag 28 juni 2013

Equmeniakyrkan

För mig associerar namnet främst till equmenia. De som modigt och djärvt till slut banade ny väg för vårt samlade arbete bland barn, unga och familjer valde ett nytillverkat, lite udda namn. När namnförslaget blev aktuellt då tyckte jag det fanns anledning att grunna på ordet. Sagt eller läst associerar jag först till ekumenik - ett ord som kan betyda många saker, men som jag tror mest knyts till gemenskap: Olika hör ihop. Men där fanns också ett slags attraktion i den lite kaxiga och uppkäftiga felstavningen i början: EQ. Så länge har vår värld varit upptagen av IQ. Logik, intelligens, briljans - som bilder av det isolerade geniet. Med EQ breddades bilden. Den emotionella intelligensen är inte främst briljant, men nödvändig för själva livet, grunden för att vara människa.

Jag tror att detta spår behöver känneteckna kyrka och församling i vår tid. Vi är till för varandra. Det är med varandra vi blir det vi ska bli.

Under mitt närumgänge med Paulus de senaste åren är det just denna bild som tonar starkare hos honom än något annat. Med uttrycket >>i Kristus<<, sammanfattar aposteln sin tro. Det handlar inte bara om att tro på, men leva med, leva i. "Ikläd er herren Jesus Kristus", skriver han. EQ rymmer denna identifikation. Att vi på djupet av våra livs erfarenheter se tillvaron som med Jesu ögon, förvandlas till hans liv: "Var så till sinnes som Kristus Jesus var", då han gick in i den tjänst som gjorde världen ny.

Detta tema lägger Paulus ut i det som jag kallat apostelns 52 råd i Romarbrevet, kap 12-15. Och det kulminerar i 15:7: "Godta varandra som Kristus har godtagit er till GUDs ära."

Det är så Paulus till slut läser korset och uppståndelsen. Lever vi inte i det "har vi alls ingen nytta av Kristus". Om inte förpliktelsen och rikedomen i detta liv, med och tillsammans med andra, får dominera oss "hade Kristus inte behövt dö"!

Det är detta som skärper Paulus ton då han är upprörd över splittringen, då församlingen delar upp sig vid nattvardsbordet, då de strider som olika fraktioner. Kristus - hans liv och död - är ett verktyg i vardagen. Det förändrar hur vi ser på varandra, och andra. Vi ser, som GUD gör, numera på varandra genom korset. En emotionell intelligens/EQ har tagit herravälde i våra liv.

Därför rymmer namnet Equmeniakyrkan en daglig utmaning till oss. Vi är inte till för oss själva, men för varandra. Med stolthet tillhör jag denna kyrka.

På www.gemensamframtid.se argumenterar kyrkoledningen för namnet från några olika perspektiv.

Inga kommentarer: