fredag 14 juni 2013

Humbugsund

Heter det inte. Egentligen inte heller Hamburgsund. Har inget med tyskarna att göra.Min tes var att det var Hamnberg som låg bakom. Ön hette dock Hornbore, innanför byggde sedan Vasaätten Hornbore borg. (Finns nu en fin replica av vikingaby, Hornbore by). Förmodligen har namnet sedan vandrat: Hornborgsund - Homborgsund - Hamburgsund.

Så kan de va!

Inga kommentarer: