söndag 25 augusti 2013

All makt

Allmaktsguden

Den Väldige:
Enastående Annorlunda.
Ärad med guld i spiror
och ofattbart höga tinnar och torn.

Allsmäktig, sa folk.
Och tänkte sig konungslig makt,
och gränslös prakt.

Jag tror inte det.
Annorlunda. Det är mest det.
Helt annorlunda.

Skapare - javisst.
Alltets kreativa ingångsättare.
Och Frälsningen.
Allas hopp.

Domshanden ska en gång kalla
allt tillbaka.
Ur hand, i hand.
Med din hand
i GUDs hand.

Den allmakten valde GUD.
Men inte vardagens magiska
kontrollförsök.

Ingen privilegiestat för de heliga.
Bara tillgänglighet,
och evighet.

En fast lina som löper genom universats krokar:
Tillvarons röda tråd.
Annorlunda.

Men nedgjord till ickegud
då Annorlundaheten
kontrolleras av människan
och hennes system.

Det är en gemenskap av utanförskap.
De fattigas Syskonskap.
Nakna - på väg mellan vaggan
och graven.

Bara fyllda av det enda:
GUD som utgör vägen;
dess början och dess slut.Inga kommentarer: