måndag 5 augusti 2013

Morgonrodnadens vingar
Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick?

Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

Tog jag morgonrodnadens vingar,
gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand.

Ps 139:7-10

Inga kommentarer: