onsdag 18 september 2013

Svantesson och Omar MustafaHåller nu M på att få sin Omar-Mustafa-affär? På ena sidan en djupt konservativ religiös rörelse; Livets Ord och Ja till Livet. Å den andra realiteterna i politiken. Abort- och Hbtq-frågor i fokus. På utsidan de religiöst analfabeta journalisterna. Som rör sig med rigida stereotyper: Sådana är, och förblir de, i den rörelsen. På insidan de som ser vad personen själv står och går för.

För Svantessons del handlar det inte (precis som med Omar) om att hon lämnat en rörelse. Församlingen hon nu tillhör i Örebro är samma träd som LO i Uppsala. Så, igen, blir frågan relevant: Ska vi lyssna till vad hon säger eller till vilka hon umgås med?

Ska hon få bevisa vad hon går för - eller är hon forever stämplad: Guilt by association?

Jag bara undrar?


- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: