tisdag 29 oktober 2013

Den knepiga mångtydiga bilden som får kropp

Metaforen

Den genomskinliga bilden,
ett fönster, en spegellik ikon,
ett skåp hos CS Lewis –
dörren till en annan värld.

Luftig som spindelns nät
med stora maskor,
men saknar inte fästpunkter
i handfast slagen tegel

Metaforens många skikt
får inte blåsas till damm,
möjligen till en glaspjäs –
tindrande av himlens alla färger

ändå flyktig så att den kan ses
från alla håll, på alla platser
underifrån och ovanifrån,
inifrån och utifrån.


Metaforen är Människans Higgsatom.
Konkret och bergfast som urberget,
men rörlig som en svala som jagar
sitt byte. Ett svart hål som samlar
energier, med dragningskraft...
Inga kommentarer: