tisdag 18 november 2014

då hon blickar efter kodenEN MYRA


Om en myra vill förstå
människans historia

får hon lämna sin stack
och sticka längre bort,
sträcka ut sina antenner

och läsa tidens tecken.

bäst vore väl att träffa
en människa, lära sig
språket och konventionerna

men även då skulle hon
ha svårt att förstå
för hur begrips det
totalt obegripliga;

människan
då hon blickar
efter koden

som gjorde oss
till människor.


Inga kommentarer: