lördag 22 november 2014

Paulus brev till Surte

Jag är ju ute på Paulusturné: I morgon Surte 11oo. På måndag Kullavik 18oo.
predikan i Surte Missionskyrka, Equmeniakyrkan, sö 23 nov 2014Paulus brev till Surte


Systrar och bröder i Surte. I Kristus är det som vi lever, rör oss och är till. Var så till sinnes som Jesus Kristus är. Ikläd er herren Jesus Kristus, och godta varandra, så som Kristus har godtagit oss till GUDs ära. Ni är heliga. Inte för att ni är perfekta, men för att ni låter er tro komma till uttryck i kärlek. Nu lever inte längre ni, men Kristus lever i er.

Tro inte att jag redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Systrar och bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som GUD har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi skall tänka, alla vi fullkomliga. Låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit.

Vi har fått möta den Rättfärdige, vi har hört hans röst och vet vad GUD vill, och kan bli GUDs vittnen. Tro inte att Lagen, Läran, Kyrkobesök eller ett Präktigt liv är er väg. Nej, klä av er den gamla människan och ikläd er den nya människan. Bjud människor med på den väg som leder till förvandling; låt förvandla er genom förnyelse av era tankar.

Då växer vi till, och tillsammans fungerar vi som lemmar i Kristi kropp, varandra till tjänst. Och kom ihåg: Störst bland er är kärleken, ty alla är vi en kropp och får del av samma bröd.• Mötet med Jesus fullbordade bilden av världen: "Följ mig" är evangeliets enda missionsbefallning.

• Tro är inte ett mål vi ska nå, men det liv vi ska leva. Tron är praktisk.

• Korset förvandlade Pauli världsbild: Lagen blev plötsligt möjlig att hantera. Jesus gick vår väg, OCH går vår väg tillsammans med oss. Korset är en vägledning för alla möten (och bemötanden) mellan människor.

• Himlen är GUDs strålkastarljus på jorden: Nu lever inte längre jag, men Kristus lever i mig, skrev Paulus till Galaterna, och till Surte.

• Vårt uppdrag är att förvandlas. Evangeliet tar sig igenom vår biologiska kropp, utmanar vår ögon, och vidgar vårt sinne.


Jag tror att vi behöver dela denna praktiska tydning av evangeliet. Det sker mitt i världen i varje tid och det berör oss som det berörde lärjungarna.

1. I GUD är det som vi lever, rör oss och är till. Vår tros värld måste vidgas. I allt är vi GUDs medarbetare.

2. Paulus hade en mycket praktisk läsning av tron. Rom 12-15, är kärntexter, som sammanfattas i tex Gal (6:2): Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.

3. Tro är något som kommer till uttryck i kärlek. Det är ingen tillfällighet att hans mest unika text är Kärlekens lov, 1 Kor 13.

4. Korset och himlen står som två strålkastare för Paulus: Korset belyser vår väg bakifrån – i allt vad ställs inför har korset betydelse. Himlen är inte bara framtidens helgjutna gemenskap med Kristus, den belyser oss framifrån: Vi är de som GUD ser att vi kan bli, och därmed i praktiken redan är. Hos Paulus blir det därför tydligt hur han talar om korset: Tro och rättfärdiggörelse – det är vad GUD gör med oss genom Kristus. Och himlen: Hopp och frälsning är vad Kristus möter oss med. Vi lever just mellan tron och hoppet. Inte som i ett mellanrum, men som gestaltningar av det Jesus gjorde, gör och kommer att göra. Våra liv belyses, eller tonsätts bakifrån genom korset, och framifrån från himlen. Det ger kraft i våra steg.

5. Det är bara genom vår förvandling vi gestaltar Kristus. Bli så till sinnes som Kristus Jesus var.

Vi är inte där än, men visst vill vi vara på väg?

Så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga
honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt
och växer till i kunskapen om Gud
. Kol 1:10Inga kommentarer: