torsdag 19 februari 2015

Vi kanar ännu på skapelseglöden...

Ny bok:

Vad är då en människa?
Om vetandet och meningen.

Pär Axel Sahlberg, april 2015
139 sidor om vart vi är på väg och
om hur jag kan bli en god människa.


VI ÄR ALLA LIKA OLIKA

Klimathot, konflikter, tilltron till det eviga kollektivet eller tron på den autonoma människan, bristande respekt för De Andra... orosmolnen hopar sig på Människans himmel. Hur kan en destruktiv livsstil som hotar själva Livet utmanas? Skulle insikten om Meningen vara mera inom räckhåll om politik, filosofier, troer och vetenskap gick hand i hand? Freds-, miljö- och klimatfrågorna är de allra skarpaste exemplen på hur detta måste gå till i praktiken. Nu. Om inte troerna eller filosoferna har något att säga om detta återstår endast vår tystnad. Om politiken inte närmar sig svaren är vi förlorade.

Min enkla, men utmanande tes, handlar om hur vi måste se oss själva, och alla andra, i Skapelseväven. Vi är beroende av varandra, i gångna, nuvarande och kommande generationer. Och är länkade till den tunna, men förvånansvärt, starka väven. Jorden kommer att överleva oss. Naturvetenskapens ljus, kyrkans mörkertid och mänsklig inkrökthet möter här den inre kärnan av Meningen. Om vi bara är biologiska (eller kemiska) produkter är vi förlorade – som dinosaurierna, eller värre; vi själva gröper ju ur förutsättningarna för vårt eget liv, i stort och smått.

Boken slutar i sju utmaningar som kräver vår förvandling. Är det möjligt? Jag frågade Paulus. Hur kan vi bli äkta människor? Kan godhet beställas? Kan förvandlade människor förvandla förutsättningarna?

Boksläpp i april (datum kommer)

150:-/st
Vi ska försöka ta fram ett paket med bok och CD-skiva med Vivaldis Årstiderna. Pris prel 200:-

Läs – lyssna – tänk Det är vad det är att vara människa.


Inga kommentarer: