lördag 28 mars 2009

Mvume DandalaDen 22 april går sydafrikanerna till val för fjärde gången sedan apartheid avskaffades. Man väljer 600 ledamöter, 400 i proportionella val, som liknar vårt valsystem och 200 från provinserna. Man väljer också till provinsparlamenten.

Presidenten utses av parlamentet liksom man i provinserna väljer sina Ministrar, sk Premiers. Allan Boesak kandiderar för den i Western Cape.

Partibilden början ändras, tidigare har ANC - som i sig är ett konglomerat av partier - dominerat. De har över tvåtredjedelsmajoritet, vilket ger dem möjlighet att lättvindigt ändra i viktiga lagar.

ANC går till val med Jacob Zuma som partiets ledare. Men nu utmanas de av en utbrytning, Cope – Congress of the people. Det finns dock inte mycket som talar för att folket vänder ANC ryggen, trots bristande leverans, trots mutanklagelser, trots Zuma som nog har en del på sitt samvete och trots att de utmanas.

En metodistbiskop från Sydafrika kandiderar till presidentposten för det nya partiet; COPE, som går till val under parollen: A New Agenda for Change and Hope for All. Logga, valmanifest, allt ligger nära ANC, som ett slags ”renare ursprung”, de talar gärna om Mandela.

Jag mötte Dandala första gången utanför Pretoria. Vi var båda deltagare på en konferens om tro och politik. I kampen mot apartheid fanns många av kyrkans och andra religioners företrädare. När Mandela valdes till president hade många av dem ingått i det politiska ledarskapet och kyrkorna passiviserades i förhållandet till samhället och de mest tongivande ledarna hamnade alltså i politiken. Detta diskuterades på konferensen, Thabo Mbekis närmaste man, Frank Chikane var en av initiativtagarna, tillsammans med den sydafrikanska kyrkokonferensen. Då var biskop Dandala en kyrkornas talesman. Han uppvisade viss distans, eller kanske försiktighet gentemot politiken.

Han har sedan dess arbetat i Kenya för AACC/All African Council of Churches. Där upprättade det svenskbaserade fredsforskningsinstitutet Liv & Fred (Där jag då var ordförande.) ett avtal med kyrkounionen om samarbete. Dandala kom sedan att gå in i styrelsen för Liv&Fred och blev en av två vice ordförande.

Nu tar han alltså klivet ut i politiken. Sydafrikanerna är kluvna till det nya partiet, COPE/Congress of the People. Folket har förbundet så mycket av kampen med just ANC att det känns som ett svek att rösta på andra partier. Jag tror att Dandala får det svårt, men inser samtidigt att den väg ANC tenderar att ta kan bli olyckligt för Sydafrika. Konfrontationerna ökar och det kommer inte att gynna fattigdomsbekämpning, eller t.ex. kampen mot HIV/Aids.

ANC är ju ett konglomerat av de partier och fraktioner som stod för kampen mot apartheid. Man kan möjligen tänka sig en utveckling till mera normal demokrati, med många partier, som tillsammans söker partners för framtiden. I ett sådant scenario är det naturligtvis intressant med en klok Dandala i ledningen. Men där är man nog inte ännu.

FAKTA OM DANDALA
The Rev Dr. Hamilton Mvumelwano Dandala avgick nyss som Generalsekreterare för AACC/All Africa Conference of Churches med bas i Nairobi, Kenya. Han var aktiv biskop I Metodistkyrkan i Sydafrika 1997-2003

Rev Dr. Dandala utbildades I Sydafrika, har a Diploma in Theology from John Wesley College of Federal Theological Seminary in South Africa and Bachelor of Arts and Master of Arts från Cambridge. Hedersdoktor vid universitetet i Transkei (South Africa) och i Faculty of Protestant Theology in Cameroon.

Han är gift med Phumzile Dandala. De har två barn, dottern Gqibelo, banktjänsteman och sonen Hlomla som är en kändis och filmare.

3 kommentarer:

super esteten sa...

Gillar att läsa din blogg, meeen...för att en text ska största möjliga läsbarhet bör den ha mer en 65 tecken per rad!

se igen sa...

bör den INTE mer än 65

menade jag

kram

Anonym sa...

Ändrade genst. Skulle vilja ha ngt mellan den förra breda och denna. Men jag håller med och, anpassar mig./PA