måndag 18 maj 2009

Fundamentalisterna

De möttes uppe vid de stora sjöarna (i USA) på 1890-talet. De ville, fritt från samfund och trosriktningar, (i huvudsak protestanter) slå fast trons fem grundsatser. Den viktigaste för dem var utan tvekan den första; Tron på Skriftens ofelbarhet.

Denna koncentrerade grundtro spreds sedan med pamfletter, kallade "The Fundamentals", under början av 1900-talet.

Rörelsen ska ses som en protest mot historisk-kritiska bibelforskningen och modern naturvetenskap och kan sägas på olika sätt vara föregångare till de rörelser som finns idag i USA; kristna högern, skapelsetroende mm.

De fem fundament som tron skall bygga på fastslogs:
• Bibeln är Guds ofelbara ord
• Kristi gudom
• Jungfrufödseln
• Kristi ställföreträdande försoningsoffer
• Kroppslig uppståndelse och återkomst vid yttersta dagen

Ordet fundamentalist används numera om alla ”fanatiker”, men det är skruvad användning. De som samlades på gränsen till Kanada var övertygade om den kristna trons särställning. Frågan man kan ställa är om det låter sig göras att uppställa fem punkter och säga att detta är den kristna trons grund? Man saknar t.ex. vitala ord som kärlek, tro, bön, skapelse, omvändelse/upprättelse, sakrament…

Jag ska dels diskutera fundamentalismens psykologi (på onsdag), och dels den komplicerade frågan om uppenbarelse, jag börjar med det sista (i morgon tisdag)

PS 1(VOR. E3an har tagit ledningen under natten, men toppfive är väl samlade. Mkt kan hända till Galway. Sista dygnet ser de ut att få storm.)

PS 2 Metodistkyrkans årskonferens ställs in?
Det gäller Fiji, regeringen reagerar, oklart varför. Det kanske är ekumeniken? Vad gör regeringen Reinfeldt? Läs artikeln i Dagen.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för att du lyfter upp en angelägen fråga.
Är inte ensam om hur man förhåller sej till fundamentalister.
Bakgrundskunskap jättebra.

Benny Fhager

Anonym sa...

Fundamentalismens psykologi, behöver nog en lektion ämnet... lättskrämd som jag är...

Anonym sa...

Kommer onsdag, möjligen inte helt adekvat rubrik, man får se.../PA