söndag 5 september 2010

Långa på tork

ser man inte längre. Här, på Mollön har man dock kvar de gamla torkställningarna.


Så här berättas det:
"Första dagen tog vi emot tio ton långa, som skulle gälas, fläkas och spilas och sedan fraktas ut och hängas upp till tork. Två personer gälade långan, sju karlar fläkte långan medan två ynglingar kläppade upp och körde in långan till spilning i magasinet där åtta spilorsker tog hand om fisken. Första fraktningen med långan ut till torkställen skedde vid 8-tiden, med båt. Vi var sex man som jobbade med upphängningen av långan. Tyvärr inträffade regn och disigt väder denna vecka för att sedan fö1jas av storm, vilket givetvis innebar stora risker för spillångans slutliga kvalitet. Efter cirka 18 dagars tork var det dags att taga ner långan och skära ur spilorna och rumpepinnen. Därefter soltorkades långan på berghällarna med skinnsidan upp. Sedan fraktades den hem för lagring och stämpling senare på hösten. Stämplingen utfördes av en särskild kontrollant, utsedd av Länsstyrelsen."

Under 80- talet verkar det som detta tog slut.

2 kommentarer:

Ma(tte)rie sa...

Man undrar - var kommer lutfisken från nu? Soltorkas den fortfarande eller görs allt med elektricitet numer? Elektriskt, det är nå't konstigt med det, elektriskt, det strömmar ljus när vi vill - härs och tvärs igenom tråden...

Anonym sa...

För turisternas skull hängs fortfarande några upp på Mollösund.

I Norge finns fortfarande lite utomhustorkad lutfisk kvar (säkerligen p g a att de inte är med i EU). I Sverige sker däremot all torkning inomhus. Detta har skapat andra problem. Att man inte fick torka utomhus berodde på att fågelspill var en sanitär olägenhet. Nu stängas man istället med problem med fluglarver som förut åts upp av fåglarna utomhus!! Men Anticimex får ju att göra...

Helt klart är dock att kvaliten på lutfisk blivit sämre!

Med hälsningar från Orust.