lördag 4 september 2010

Min båt är så liten

Och havet så stort...


Bland röda klippor ligger IVAnna. (Utläses Fo(u)r Anna.) En gång var vi tre delägarfamiljer, i var och en fanns en Anna, alltså blev båten den fjärde Anna. En av delägarna föreslog dock Frau Läcker. Men det gör hon inte.

Inga kommentarer: