fredag 22 juli 2011

Nej, terrorism

går inte att försvara. Liksom allt osunt övervåld. Som alltid träffar fel och drabbar oskyldiga (och de allra flesta är oskyldiga).

Det innebär inte att det inte kan förstås. Gapen, orättvisor och permanent förtryck söker sina utlopp. Det blir fel, liksom allt är fel, och ingen väg ser ut att leda till framtiden. Terrorister med anknytning till världens konfliktarenor har lika tokfel.

Säkerheten blir alltid en chimär. Verksamt arbete för att erodera obalanserna är enda vägen. Stollar ska alltid bekämpas.

Vi sörjer med Norge och många enskilda familjer en dag som denna.Inga kommentarer: