söndag 11 januari 2015

Jesu dop, söndagens tema

Fokus i temat läggs på Jesu dop. Och där finns många intressanta frågor att ställa sig. Tex hur är Johannes bättringsdop tillämpbart på Jesus? Jag väljer istället fokus från texten hos Jesaja.

Predikan 150111, Centrumkyrkan, Kållered.

Jesaja gör det inte lätt för sig, eller för oss. Tjänarebilden ser verkligen ut som en Messiasprofetia. Men vem talar han om? Är det, som i några kapitel tidigare Kyros, den närmast mytomspunne kungen av Persien: En tidig Alexander, Caesar eller Konstantin? Eller är det David, kungars kunglighet? Eller Esra, som fick den persiske kungens uppdrag, judisk reformator vid sidan av Nehemja. Eller är det en mera framtida Messias – profeterar han om vår Kristus – den Smorde. Eller – ytterligare en möjlighet – tala om folket, det utvalda folket, Sions dotter?

Strängt taget är alla alternativ möjliga. Kyros, den persiske storkonungen, känd för både grymhet och generositet, en ickejude som, hos Jesaja, får närmast messiansk betydelse, för att han gav möjlighet till det hemvändande folket att åter bygga upp Jerusalem och templet.

Men kyrkan har väl med stor kraft läst profettexten med sikte på Jesus Kristus. Och det är inte enda gången vi läser Jesaja med de ögonen: Både till jul och till påsk är Jesaja vår förnämsta guide för att förstå vem Kristus var:

Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land, Jes 9

Han var föraktad och övergiven av alla,
en plågad man, van vid sjukdom,
en som man vänder sig bort ifrån.
Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad. Jes 53

Så, hur läser vi Kristus i Jesajas profetia, 4-5 hundra år för Jesus? Jag tror att poängen inte är om vi kan förstå om vem profeten talar, men om frukten av det han talar om. Om GUD lierar sig med människorna – vad blir frukten det?

1. Rätten
Han ska föra ut rätten till folken
Trofast ska han föra ut rätten
Han ska föra rätten till seger

2. Trohet
Jag har i trohet kallat dig
Jag tar dig vid handen
Jag skyddar dig

3. Betydelse
Genom dig ingår jag ett förbund
till ett ljus för de andra folken

4. Barmhärtighet
öppna de blindas ögon
befria de fångna

Jfr Matt 23:23

Profettexten avslutas (bortklippt ur vår perikop):
Det som förut var är förbi, nu förkunnar jag något nytt, innan det ännu spirat. Jes 42:9


Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom, han skall föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte. Trofast skall han föra ut rätten. Han skall inte tyna bort eller knäckas, innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden: Jag, Herren, har i min trohet kallat dig, jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken. Du skall öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret. Jes 42:1-7Inga kommentarer: