lördag 15 augusti 2015

TrycksäkertVÄDRETS MAKTER


Som kungarna
på sina höga stenfötter
putsad koppar,
eller högsträckta stenstoder
som duvornas toalett
med makt att hålla sig på tronen
eller rasa in i historiens vrakkammare

är inte vädrets makt

saknar syfte
bär en mening
i meningslösheten
i att bara vara

ett klimatologiskt fenomen
styrda av lagar och samband
upprätthåller naturen

regnar – utan annan mening
än vattnets kretslopp,
stormar med lusten att
driva vind,
värmer i solens hetta
när den torkar urberget,
lösgör sandkornen,
och driver fotosyntesens kraft
att bygga liv

utan annat syfte
än att vara ett med livet

tvärsäkert veta att det är tid
att dansa i lufttryckets vals
vädra sin inneboende lust
att vara ett i livet.

Inga kommentarer: