torsdag 26 mars 2009

En reformator

Jag hade aldrig tänkt mig att bli reformator. Men det är en spännande tanke. Kunde Luther, Calvin, Wesley eller ens Waldenström ha levt idag? De två första kallar vi väl reformatörer, inte de två senare, och knappast oss. ”Titeln” kan man nog dessutom bara få i efterhand, gravstenstitel.

Men det som kännetecknade dem var väl uppbrottet. Bara delvis självvalt. De såg något som kanske inte många andra såg. Kanske drevs de av en inre glöd, ett ljus som bara inte ville slockna. Luther spikar upp sina teser. Vilken reaktion han fick från de etablerade, från de ovilliga, från Försvararna av den Goda Ordningen! Om inte det var så opassande skulle man säga att de ”tog hus i helvete”.

Reformationen sprängde kyrkan, Europa och världen. Var det nödvändigt? Det fanns andra som var på god väg att mera stillsamt renovera den stora katolska kyrkan. Vi får aldrig reda på de alternativa historierna. Hos britterna fanns det krafter som bars av ande, men det var också den kunglig fåfängan som drev fram en förändring, dock växte en mer harmonisk kombination av katolskt, lutherskt och reformert (Calvin) fram och blev anglikanska kyrkan. Berndt Isaksson och Gunwald Broddéus skulle bli förvånad om de visste hur mycket katolskt det finns i de religionsartiklar som utgör grund för metodismen!

Men det fanns behov av uppbrott, nytänkande, ominriktning, nya betoningar. Jag tror att vi är där idag. Det är modigt av de tre samfunden som nu grunnar på gemensam framtid att lyfta frågorna. Jag oroar mig mest för att man kommer att städa slarvigt.

Metodistbiskoparna skriver i sitt dokument till Centralkonferensen 2009:

”Särskilt i den protestantiska delen av kristendomen har vi en tendens att övervärdera det talade ordet, den korrekta formuleringen och en intellektuell förståelse av rätt lära. Ännu idag är protestanter mer intresserade av att ha rätt än att göra rätt.”

Nu är tid för oss att försöka göra rätt. En av inspirationsgrunderna har vi i metodismen. Biskoparna skriver:

”John Wesley hade en tydlig teologi som han inte värjde sig för att försvara. Han gick i debatt mot sådant som hindrade människors utveckling. Den största omsorgen var dock inte att hjälpa folket att tänka rätt, men att leva rätt. Efter att ha beskrivit vår lära och vårt arv drar Kyrkoordningen följande slutsatser: “dessa tydliga betoningar från metodister utgör basen för ”praktisk kristendom” (eng. practical divinity), realiserandet av Jesu Kristi evangelium i kristna människors liv. Dessa betoningar har bevarats, inte i första hand genom doktriner, utan genom en levande rörelse av tro och handling som syns i den omvända människans liv och i kyrkans lärjungaskap.”

Därför ligger nu utmaningen i att ”låta Guds ord bli kött och blod, låta ordet ”bli människa”- bli synligt, påtagligt och konkret – och flytta in i grannskapet bland vanliga människor.”

Jag tror att reformationen idag mera kommer att syfta till att kristna förenas, än att vi söker oss nya spår. Detta är den nya tiden. Men saltet, själva lystern, är att möta en ny tid. Att synligt, påtagligt och konkret låta evangeliet möta vanliga människor, oss och andra. Om metodister, baptister, missionare och gärna andra gör det tillsammans, blir det mera lyster. Det är vad jag tror.

I Vägen vidare skriver vi:
”Kyrkans uppdrag är att envist peka på livet med Jesus Kristus som världens framtidshopp. Enheten är en del av förkunnelsen och blir en hoppets motbild i ett samhälle där rädsla och maktbehov skapar så mycket splittring. Mot det utgör Guds kyrka och Kristi församling ett alternativ, eftersom Guds rike – i en värld av riken – är något där andra värden gäller.”.

Dokument; Biskopsrapporten; Vägen Vidare

Volvo Ocean Race:
Nu har första båten gått i mål i Rio. Ericsson 3 vann.

Efter 5 ben och ett antal hamnrace ser nu poänglistan ut som följer;
Ericssson4, 63,5 p, Puma 53 p, Telefonica Blue 50,5, Ericsson3 43,5 (de vann den här sträckan, tog maxpoäng), Green Dragon 39,5, Delta Lloyd 12 (var inte med denna sträcka) och Telefonica Black 21 (var inte heller med.)

Fortsättningen; 4 april hamnrace i Rio – det sägs att kronprinsessan Victoria ska delta, antar att det rör sig om E3:an – förstärkning? - 11 april mot Boston, 9 maj Hamnrace i Boston, 16 maj mot Irland, 30 maj Hamnrace i Galway, 6 juni mot Marstrand, 14 juni mot Stockholm (hoppas på lagom väder, då ligger jag utanför Marstrand och tittar), 21 juni Hamnrace i Stockholm och till slut 25 juni mot St Petersburg.

En del tycker att jag är tokig med denna bevakning. Håller med. Andra undrar när jag inget skriver.

Inga kommentarer: