onsdag 22 april 2009

Frågan om lära är svår

Anders Sjöberg, EFS, talar på sitt sätt i frågan idag i tidningen Dagen. Här. Jag menar att han och många andra begår ett grundfel. Dogmens alla delar blir lika mycket dogm. Men teologi pågår, liksom mänskligt tänkande. Vi rör oss vidare till nya djup, människan är anförtrodd den resan. Men om vi gör varje byggsten till lika viktig ställer vi till det för människor.

Jag delar inte Gardells syn på vem Jesus är. Men jag tycker att det är bra att JG för en diskussion, och med sin kändisstatus breddar samtalet.

Jag tror nämligen så mycket att jag tror att Jesus lever. Han är inte bara beroende av oss men talar själv. Därför är det viktigt att skilja på stora stenar och små. Att kristentro i sig kan vara anstötlig är helt klar. Men, "man bör välja sina krig." Jag går hellre i döden på bekännelsen att Jesus är min Frälsare än på frågan om hur Gud valde att bli människa.

6 kommentarer:

Metodistpastor Berndt Isaksson sa...

Vad i all världen är det som du anser vara bra med Gardells hädiska bok. På vilket sätt kan han berika förståelsen av vem Jesus är när han förnekar att Jesus är Gud, att Jesus dog för våra synder, att Jesus kan förlåta synder för den som omvänder sig och tror osv.

Jonas Gardell har ju med sin bok helt ut-definierat sig själv som kristen. För hur kan man rimligen vara kristen om man förnekar det som är den kristna trons absoluta grunder. Det är ju inget ute i den kristna trons utkanter Jonas Gardell förnekar, utan som sagt trons absolut mest grundläggande fundament – Jesu person och försoningsverk.

Mvh

Berndt Isaksson

Anonym sa...

Undrar vem som hädar mest Jonas G eller Ulf Ekman? Eller Berndt kanske?
/L

PK sa...

Jag kan förstå Berndts tankegångar, om man känner att vissa enskilda delar är viktigare än allt annat så är det så här man uttrycker sig. Men jag anser det vara fel att kyrkan ska stå kvar i vad som en gång varit. Det viktigaste måste väl vara att alla ska få möjlighet att närma sig kyrkan? Senare, i enskilda samtal med varandra, kan man absolut ha Berndts åsikter men att stänga ute människor idag, när individen är så utpräglad, är att förminska Gud. Min Gud vill ha alla nära sig. Min Gud älskar alla människor, min Gud tycker att en god gärning mot din medmänniska är viktigare än vem du blir kär i och vem du väljer att leva med. Berndt, du jagar människor som du inte anser vara bibeltrogna människor, är inte godhet och SAMTALET om Gud den bästa utgångspunkten? Att kalla JG för hädisk bara för att han inte delar din uppfattning är skrämmande. Han samtalar om Gud, okristna människor som kanske aldrig hade kommit i kontakt med tankar om Gud och Jesus får nu tankeställare. Det är positivt Berndt. Din Gud och din Jesus blir inte mindre för att andra inte delar din uppfattning. Gläds Berndt att andra tänker på Gud, se det som spännande att andra tycker annorlunda! I samtalet kan mycket hända. I dömandet händer inget.

Ursäkta PA att jag skriver till Berndt och inte till dig.

Metodistpastor Berndt Isaksson sa...

Till anonyme PK
(Märkligt att vissa inte vågar stå för sina åsikter utan gömmer sig bakom anonyma signaturer - men det är ju som det är med den saken).

För att svara på dina frågor så vill jag göra det med att citera vad EFS missionsföreståndare Anders Sjöberg säger:

"Lyssnade för ett tag sedan på en av de nu aktuella biskopskandidaterna i Finland, Henrik Perret. Han höll en lysande genomgång av Apostlagärningarnas budskap och dess relevans i dag. Ironiskt konstaterade han: "Det finns dock en stor skillnad i dag, en unik situation, som aldrig har funnits tidigare i kyrkohistorien: Vi har inga villolärare."Det var hans sätt att konstatera att det är sällan något markeras som falsk tro i dag. I stället betonas varje människas rätt att själv skapa sitt trossystem. Vilket fört med sig att den subjektiva uppenbarelsen (det jag själv upplever som Guds tilltal, i min tanke, känsla och intellekt) accentueras på bekostnad av den objektiva uppenbarelsen. (Det Gud objektivt uppenbarat i historien och i sitt ord. Vars mening och intention är definitiv. Vilket innebär att vi är kallade att hjälpa varandra att tolka det på bästa sätt.)
Detta har inneburit att helt motstridiga synsätt kan presenteras som "kristna". Ingen kan hävda, anses det, att den andra uppfattningen är fel eftersom varje människa utifrån sitt inre sätter norm för vad som är sant. Och eftersom tron på en absolut, objektiv Sanning med stort S inte längre finns i samhället. En effekt av att vi nu lever i kölvattnet av den postmoderna kulturen.Henrik Perret visade och varnade för att ett sådant förhållningssätt för oss bort från den kristna trons objektiva historiska sanning. I stället för att följa något gudomligt grundat, börjar vi formas av ett inommänskligt gungfly." SLUT CITAT

Hela artikeln kan läsas på:

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168619

PK sa...

När jag talar med folk om saker som ligger mig varmt om hjärtat så har jag nu med åldern lärt mig att det inte fungerar att bara hårt dra mina argument, då vänder människor sig snabbt bort från mig och mina argument. Det har visat sig att folk då känner att deras frihet är hotad. Så istället för att köra på hårt vinner även du på att vara öppen för människor, som lever i dagens individuella samhälle, och senare när du har en personlig relation eller när de har förtroende för dig, DÅ kan du samtala om dina hjärtesaker.

När det gäller att vara anonym så är det en rättighet man har i dagens samhälle. Om man vill ha mitt förtroende får man samtala med en vänligare ton. JAG säger inte att jag har rätt, men JAG har ofta fina samtal med människor som inte delar mina åsikter.

Anonym sa...

Min Kvälls bön:

Tack Gud för att Du skapade mig med en välfungerande hjärna!
Tack Gud för att Du skapade ett rum i mitt hjärta där Du och mina vänner finns!
Tack Gud för att Du skapade sömnen!

Godnatt alla vänner!
/L

Bred dina vida vingar...