fredag 15 maj 2009

Fredag invid horisonten


Trängre i natt. För en stund sedan seglade en glad kamrat rätt genom hamnen under fulla segel, fastnade med skotet i en av båtarna, försvann sedan mot Skagen. En vacker kväll då seglaren ville manifestera sitt mod, gick illa, besk smak över Kattegatt för seglaren... Ilska i hamnen.

Ängssyra, hundkex och kärringtand blommar redan, konkurrerar med försommarens violer och trift. Göken gol över porfyriten. Näktergalen har konsert med koltrastarna, i kören kraxar mås och trut.

Intressanta reaktioner på våra försök att tala om en meningsfull kyrka i en ny tid. Motståndet från olika håll gör det allt tydligare hur viktigt och stort projektet är. Kanske handlar det inte bara om den provisoriska kyrkobildningen, utan om bilder av Gud och tro.
Då blir det riktigt meningsfullt. Viktiga samtal förs.

Sitter och skriver på min parallellblogg om Tredje Moseboken. Har nog aldrig i grunden studerat den, bara läst. Travar av instruktioner för en annan tid, men inte alls utan intresse.

Varvar med Niklas Ekdals I döden dina män. Har alltid läst honom med intresse i DN. Här är han annorlunda, fast kanske inte. En klok karl. Lågmäld, eftertänksam, sympatisk vid våra få möten.

Leviticus och Ekdal. Han skulle bara veta.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Om du inte tycker att metodistkyrkan är en meningsfull kyrka, varför då inte gå samman med andra som vill bygga det ni anser vara en meningsfull kyrka? Varför vill ni på vägen dit beröva oss som ser just Metodistkyrkan som en meningsfull kyrka möjligheten att få behålla den. Vi har ju alltjämt förenings- och religionsfrihet så varsågod och starta det nya kyrkosamfund ni önskar.


Mvh

Berndt Isaksson
metodistpastor

Anonym sa...

Berndt.
Upplever inte din LIvets Ord liknande förkunnelse som representativ för Metidistkyrkan.
Ber för en ny kyrka.Ber för ett JA till avsiktsförklaringen.

Anonym sa...

Jo, Metodistkyrkan är meningsfull. Metodismen är på något sätt main stream i kristendomen. Den behöver ett vackrare öde än små slumrande församlingar med snart mindre än en fjärdedel kvar. Denna diskussion har pågått lika länge som MK i Sverige. Victor Witting, dåvarande df drev kraftigt att vi skulle lämna den amerikanska grenen och "åter"-ansluta oss till den brittiska. Sedan har samtalet pågått men SMK (tid. SMF) och SB. Under tiden har mer och mer av metodism blivit allmängods, och MK har blivit mindre och mindre.

Jag tror att du, Berndt, och jag kommer att göra oss bra i den nya gemensamma kyrkan. Vi behövs!/PA