söndag 29 augusti 2010

Divortium

divorce (n.)
late 14c., from O.Fr. divorce (14c.), from L. divortium "separation, dissolution of marriage," from divertere "to separate, leave one's husband, turn aside".

En människa, tex jag, förlorar sig lätt i ett problem i taget. När man börjat nedåtgåendet på ålderstrappan märks stigen mer av minnen än framtid. Mer av sjukdom än hälsa. Mer av trötthet än god vigör...Alls inte allt bara negativt. Mer som mogen tidighöst än febrig försommar.

Det ger läge att studera interiörer. Nu då krisen klappat på dörren och har varit - och är - i känsligaste ömhetsläget (öm - vetter som ni vet åt två helt olika håll) ser man hur det där med ett i taget gäller. En fråga i taget, när sorgen är som djupast klingar annat ner som det mindre problemet...

En smärta spelar ner en annan.

Dock konstaterar jag att i 1700-talskonstnärens vandrar de två...

Inga kommentarer: