onsdag 20 juli 2011

neandertalaren i oss


Utdöd enligt tex Wikipedia. Lever i homo sapiens enligt senaste dna-körningen.

Om man har sin genetiska bakgrund i Europa-Asien har man ett litet bidrag från neandertalarna. 2-4 procent av genomet kommer från neandertalaren. Det innebär att det finns ett litet bidrag bland människor idag från den här tidigare människoformen. Om man så vill är neandertalarna inte helt utdöda, utan de lever vidare lite grann i vissa människor idag, säger Svante Pääbo, vid Max Planck-institutet för evolutionär biologi i Leipzig i Tyskland.

Eventuellt är språk och kultur - skapande - arvet från neandertalarna (därför heter de -talarna!?)

Vi har sökt de felande länkarna, men tydligen behövdes de inte. Homo sapiens integrerades på ett eller annat sätt med neandertalarna. Möjligen skedde det i Mellanöstern när ännu en eruption av hs vandrade ut från mänsklighetens (hs) vagga i Afrika.

Talar vi om Adam och Eva?

En hs och en nt. Tja. Varför inte. Människan har ägnat, och gör så än, stor möda åt att finna och förstå sina rötter.

Jag har alltid trott att det bor en liten nt i mig. Och en och annan annan apa. För jag, och du, är djupt länkade till skapelsen som puttrar och vibrerar i och runt omkring oss.
Inga kommentarer: