onsdag 24 augusti 2011

Min artikel i Sändaren

De har skrivit sällan istället för sältan.

Så här ska det va:

Jag har lämnat Kyrkostyrelsen för Gemensam framtid. I första hand har jag rent personliga skäl. Men de gör att jag inte tror mig om att orka föra framtidens talan. För det är vad som nu behövs.

De tre samfunden; Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan har fattat modiga beslut om en ny gemensam kyrka.

Det är ett viktigt och ett riktigt beslut. Ny och gemensam är nyckelorden.

Men jag är långtifrån övertygad om man vet vad man gjort och vad som kommer att krävas.

Vår tid är mer ny än vad vi riktigt tar till oss. Och det gäller lika mycket för det som finns runtomkring oss OCH i oss själva. Mycket är bra. Men traditioner, budskap och former är inte bara omoderna. En hel del är också obsoleta. Om vi inte vågar eller orkar definiera och analysera bristerna kan vi inte - tillsammans - hitta vägen framåt.

Kampen om makt, som står mellan sk evangelikaler och sk liberaler handlar inte främst om bibelsyn. Inte heller om människosyn. Den handlar om evangeliets och kyrkans hjärta. Och båda falangerna riskerar köra vilse.

Den utslätade kristendomstolkningen hos de mera liberala förvanskar sältan i evangeliet. Vi blir bara en medioker del av en allmän feel-good-rörelse. Och de evangelikala stjälper en dödskalle över den förvandlande kraften i vandringen med Jesus. Sådana kyrkor finns och jag menar att de banaliserar Jesus och tron.

Vi rör oss med 1800- och 1900-tals konflikter inne på 2000-talet.

Evangeliet - livet med Jesus - är långt mer omstörtande än vad vi orkar ta till oss. Omvändelse är inte vittnesbörd om tro utan ett nytt liv, med andra värderingar och delvis tidsfrämmande paradigm.

Det är ingen tillfällighet att Jesu utmaningar till lärjungarna ännu är det som också vi har allra svårast för. "Den som är störst är de andras tjänare". "Mästaren tvättar lärjungarnas fötter". "Han tar in bland publikaner (svikarna) och skökor (de omoraliska)". "Fariséerna är dåliga föredömen, inte för det de tror, men för det skenliv de lever".

Evangeliet riktar sig till oss. De fromma. Men vi orkar (inte heller) med omvändelsen.

De tre gamla samfunden måste nu hålla fingrarna borta från det nya. Deras väg har misslyckats.

Det nya måste nu frimodigt ny- och omtänka varje detalj hur kyrka och församling byggs.

Gudstjänster, språk, tilltal och kulturer måste jesusficeras. Exakt det som förföljarna anklagade honom för då är vår stötesten nu:
Att han är Gud. Att han hyllar änkan som kom med sin skärv. Att han glorifierar barnen. Att han hyllar samariern - bilden av den Andre, den främmande Att han kallade vanliga människor, trötta, less och äventyrare till en osannolik resa som ledde dem alla till Döden. Men på den resan fann de sig själva. Befriades och bemyndigades - på samma gång - att bli den nya Skapelsen.

Om inte den nya gemensamma kyrkan tar tag i oss och förnyar oss är vi dömda att gå in i förfallet av det gamla.

Vi måste läsa Bibeln på ett nytt sätt. Vi måste se människorna med Jesu ögon - se deras potential, inte deras skal. Vi måste upphöra att banalisera Gud. Vi måste förkunna ett Guds rike av annorlundahet.

Det är en bana som ingen på allvar behövt pröva före oss. Hittills har reformationer följt i det gamlas spår. Nu står vi inför nödvändigheten av ett nyupptäckande. Jesus vandrar också längs våra nyasfalterade gator. "Men människorna (det vill säga vi) vill inte dricka det nya vinet. De tycker det gamla smakar bättre."

Men jag tror inte vi orkar. Därför lämnar jag min plats i Gemensam framtids kyrkostyrelse. Jag orkar inte heller. Mest orkar jag inte med motståndet.

De som ännu strider är värda våra böner. Omvändelse är vad som krävs av oss.

PA Sahlberg1 kommentar:

Anonym sa...

PA
Liberaler kontra evangelikaler. Förenklad motsatsställning. Gillar inte myspyskyrka med menlös gud är god teologi. Men har en historisk kritisk bibelsyn och tolkar evangeliet i vår tids världsbild
Lever framförallt allt ut evangeliet i mitt arbete. Oftast utan religiöst språk.

Benny Fhager