söndag 11 september 2011

Maria Larssons förlorade heder

Fosterbarn - numera barn och unga placerade i familjehem enl LVU - är en genuint komplicerad fråga. Tror aldrig att beslut om placering varit lättvändigt. Men ibland totalt fel. Och kontrollen av familjerna och uppföljning bristfällig. De öden som redovisats i den statliga utredningen är djupt tragiska. Från social misär till ny moras. Fysisk och psykisk misshandel. Kroppslig och sexuell exploatering...

Utredaren kom fram till statlig kompensation. Kriterier och historisk avgränsning togs fram.

Jag är inte alls säker på att utredarens förslag var rätt. Men jag är säker på att det förslaget aldrig hade lämnats utan tät kontakt med departementet. Troligen var förslaget förankrat hos både Maria Larsson och hennes chef Göran Hägglund.

Kd gick i god för förslaget. Men fick backa när det kom till Anders Borgs kännedom.

Maria föreslår nu en Lågbudget-ceremoni.

Nej ministern. Berätta att du bitit i gräset. Lovat mer än du kunde hålla. Politik är inte främst goda ord.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Kanske valde kd avdragen för gåvor till idella organisationer och ökat stöd till trossamfund.
Kd är jävigt härvidlag.
Några pengar till vård och misshandlade fosterbarn har man inte prioriterat.
Benny Fhager

Anonym sa...

Vad är prislappen för misshandel av barn? Och hur avgränsa vilka som ska betala och vilka som ska få ersättning? Vi har fler grupper som har misshandlats med samhällets goda minne. Barn som far och farit illa i sina biologiska familjer inte minst. Där samhället genom sina institutioner t ex väljer att låta missbrukande föräldrar behålla sina barn för att de ska motivera föräldrarna att sköta sig? Där psykiskt dysfunktionella föräldrar får behålla vårdnaden om barn trots att grannar, skola och sjukvård lämnar upprepade rapporter om grav misshandel och vanvård? Det har pågått minst lika länge som de påtalade och givetvis helt oacceptabla övergrepp som de placerade barnen som det nu debatteras om, och, inte minst illavarslande, det pågår fortfarande! Som jag ser det skulle jag önska att de pengar som skulle kunna betalas ut som kompensation till nu vuxna individer göra oändligt mycket större nytta om de användes för att förbättra livet för barn som far illa idag! Även om det innebär att jag går miste om en stor summa pengar.

Anonym sa...

Till anonym.
Både ock.
Ersättning och ursäkt till fosterbarnen och arbete för barn som far illa på annat sätt.
Jag var en gång Kdare . Tog avstånd.
Ge kyrkorna mer bidrag och se till sej själv med avdragsrätt men ej ge dtabbade barn upprättelse , skäms.
Kd har blivit en gruppegoistisk organisation som ser till de egna.

Benny Fhager