torsdag 29 september 2011

Paulus - studenten

I den apokryfiska skriften Paulus och Theklas gärningar beskrivs Paulus som liten, skallig och hjulbent, med lång näsa och sammanvuxna ögonbryn.

Vi vet att han, som alla rabbiner, var yrkesman.

Paulus var tält- och sadelmakare. Jobbade hela tiden för att försörja sig. Ideell predikant och missionär, samtidigt som den första församlingen - i Jerusalem - var satta under tryck och väntade på Jesu återkomst.

Nja. Vi vet att fler reste. Men det är Paulus som hade den bäste managern - Lukas.

Paulus var utbildad hos Gamaliel, rabbinskolaoch kom troligen dit som femtonåring. Två ggr nämns Gamaliels namn. Dels alltså av Paulus. Och dels i samband med Rådets dom över Petrus. Om den liberala synen fanns hos Gamaliel kan man fundera över varifrån Paulus fick sitt glödande hat mot kristna, det som fick ett abrupt slut på Damaskusvägen.

Gamaliel var sonson till den mera berömde rabbin/prästen Hillel. I en anekdotisk judisk not sägs Gamaliel ha delat in sina elever i form av dyra olika fiskar:

A ritually impure fish: one who has memorised everything by study, but has no understanding, and is the son of poor parents.

A ritually pure fish: one who has learnt and understood everything, and is the son of rich parents.

A fish from the Jordan River: one who has learnt everything, but doesn't know how to respond.

A fish from the Mediterranean: one who has learnt everything, and knows how to respond.

Pauluskom från Medelhavet...

1 kommentar:

Anonym sa...

fyra olika fiskar... skulle det vara. /PA