lördag 1 oktober 2011

Gamaliel
Sonson till Hillel, en av initiativtagarna och en ledande gestalt i det fariseiska partiet men också där fanns olika falanger. Shammi var mera radikal och romfientlig, mer isolationistisk. Hillel öppen för grekiskt tänkande och smartare samarbete med Rom - ockupanterna. Den hillelska skolan, där Gamaliel verkade, arbetade kollektivt. Mera sällan framgår vem som sagt vad. De höll ingen egen utbildning - vad man vet vet. Möjligen kunde man skildra dem som en judisk think thank.

Men, sa Paulus att han suttit vid Gamaliels fötter hade han nog det. Det var ju lätt att kolla. G var verksam 22-55. Vi vet inte vid vilken ålder, eller hur länge, Paulus satt där. Var det en normal rabbinsk utbildning var det från 15 års ålder. Paulus var i så fall född tidigast 07. Därmed jämnårig med de yngsta lärjungarna, kanske några år äldre än Johannes som anses yngst. Men Paulus kan ha ingått i teamet runt G i annan form, som äldre. (Man brukar anta att P var jämnårig med Jesus.)

Dock. Mordlusten och jakten av de kristna - Jesusefterföljarna - kom knappast från G.

Människor bär i sig olika källor för sina tankar och fobier.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej,
mycket intressant och nytt. Har lärt mig mycket genom att läsa den här bloggen.

Eva Hedesand Lundqvist

Anonym sa...

Think tank - ska det naturligtvis va' /PA