fredag 15 juni 2012

Trutproblem

Först och främst stor i truten. Hybrisproblemet!

Men också artbestämning. Detta anses vara en havstrut:


Och detta en silltrut:


Medans detta kanske är gråtrut:


Eller också är det inte så. Kanske en strut? Struts? Eller bara strunt? Är egentligen inte rasist, men... med måsfågel lär det vara annat. Troligen vet de själva vad de är. Men inte vad vi kallar dem. Måvar...

1 kommentar:

Ma(tte)rie sa...

Håll inte truten. Vare sig den ena eller den andra. Att betänka Ef 4:29 och varför inte också Sokrates trippelfiltertest ibland kan vara till gagn, men fortsätt öppna näbben och släpp ut de goda tankarna, de genomtänkta såklart, men även de som kan förbättras i dialog. Och fortsätt doppa gåspennan i bläckhornet och pränta på pergamenten! Eller knappa på Macen om det ska vara nödvändigt med moderniteterna.