fredag 26 oktober 2012

Paulus och jag har varit på turné

Men kom inte lätt på sne. Istället har vi försökt inspirera till nya brottningsmatcher med de gamla texterna i Nya testamentet. Vi har talat i Flatåskyrkan, Johanneskyrkan i Lindome och i Betlehemskyrkan. Och sålt 35 böcker.

På alla ställena har vi påmint om att Paulus ska läsas i ordning. Gärna med Apostlagärningarna parallellt.

Under andra missionsresan, åren 49-52, höll han talet i Aten. (Apg 17). Skrev sen breven till Thessaloniki. Där möter vi Paulus farisén. Han har fått syn på Jesus. Men inte gått på djupet vid korsets fot. Däremot i 1Kor ser vi hur Paulus resonerar.

Han vill nu bara tala om Kristus som korsfäst. Och den resan sker under 3e missionsresan. Då skriver han också Galaterbrevet och Romarbrevet. Nu skärps den paulinska teologin.

Efter debaclet i Jerusalem år 57 (Apg 20-21) skriver han fram sitt evangelium: Filipperbrevet, och i breven till Efesos, Kolossai och till Filemon.

Den gamle möter vi främst i 2Tim.

Paulus brev kommer alltså i fyra sjok.

51-52: 1 och 2 Thess.

54-57: 1 och 2 Kor, Gal och Rom(57).

60-62: Fil, Ef, Kol och Filemon.

Efter 64: 1 Tin, Titus och kanske 65-66 2 Tim.

Pröva den ordningen och få syn på hur det djupnar.

Vår tid är ju komprimerad, kuligast är Palle i Gal. Han är arg.

Djupast i Rom.

Tydligast i Fil.

God läsning.


Inga kommentarer: