söndag 12 maj 2013

equmeniakyrkan

Så heter den nu. Sveriges yngsta kyrka. Framväxt ur de gamla adertonhundratalskyrkornas gemensamma puppa.

Från början, då ännu de tre samfundens presidier skötte sjösättningen, togs det in konsulter som gjorde ett rätt grundligt arbete. De kollade olika samfundsnamns varumärke och fick rätt skiftande bilder av genomslag och tydlighet. När de sedan skulle föda ett namnförslag blev det Samfundskyrkan. En tautologi tyckte nog många av oss. Förslaget stendog. Arbetsnamnet för processen blev Gemensam framtid. Ett namn som jag menar mycket väl kunde ha förblivit vårt namn. Det betonade både den samlade utmaningen av enhet och gemenskap och framtiden, den ständigt nya. Men det tyckte inte dagens samfundsledning.

Nu kom den nya kyrkans ledning istället med förslaget Gemensam kyrka. Obestämd form, framtiden borta och därmed två inåtriktade ord. Obestämt var det.

Därför bubblade obsoleta, fantasilösa och omöjliga förslag fram: Nya Missionskyrkan, Förbundskyrkan, Folkkyrkan... och en gammal goding - equmeniakyrkan.

Ungdomsförbundet - equmenia - den gemensamma federationen, hade redan hetat så i flera år. Vid bildarmötet 2011 var det också styrelsens förslag till nytt namn, med tillägget -kyrkan. Det vann då inte folkets gillande. Men nu...

Kanske ska vi påminnas om att också det var en konsultprodukt. Det väckte begränsad entusiasm i början, men har nu satt sig. Ett konstruerat ord, betyder inget, behöver få liv - ett eget liv. Ungefär som bokstäverna: k e i a, bokstäver som en gång sattes ihop, i annan ordning, och är nu ett av världens starkaste varumärken.

equmenia är lite kaxigt. Hos ungdomsförbundet med liten bokstav i början. Visst associerar vi det med ekumenik - hela den bebodda världen: oikumene.

Eq är benämningen på den emotionella intelligensen. Genialt: berörd och berörande. Ett slags uttryck för kyrkans annorlundahet, kyrkans unikt annorlunda uppgift.

Nu heter vi så. Jag tycker att det gärna kan skrivas utan versaler. Det är lite kaxigt, lite avvaktande, ganska öppet, prövande.

Det kommer att betyda det vi är: Det vi kan bli för oss själva och för andra. Det avgränsar inte, definierar inte ut, men vill dra in. Det är möjligt på flera andra språk. Det är lite streetsmart. Det är vi.

-ia

equmenia, equmeniakyrkan. Vårt biståndsorgan heter diakonia. En del av nykterhetsarbetet Ria.

Via är Vägen. Vägens folk är vi.

Smaka, smaka igen. Vänj dig. Låt oss fylla det med liv. Evangelium är inte något vi gör, men det vi är genom våra liv. Paulus kallade det en kristusdoft.1 kommentar:

Anonym sa...

Sändaren skriver att Kyrkostyrelsen föreslog equmeniakyrkan redan 2011 med drog tilllbka det. Korrekt, men det var inte KS utan den bildarförening som fanns före Kyrkostyrelsen. /PA