torsdag 16 maj 2013

Varför rinner inte haven in i jordens inre?

Det är ju nästan omöjligt att täta för vatten. Hur funkar det då med jordskorpan?

Jag antar att en del faktiskt rinner, förångas och stiger upp igen. Men. Totalt sett verkar det som om havet är kvar på ytan. Och, antar jag, hålls på plats av gravitationen.

Finns det någon geolog outthere som kan svara på detta?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej. Det enkla svaret på denna fråga är ju att sjöar, floder och hav hela tiden står i förbindelse med det omgivande och underliggande grundvattnet, som fyller ut de sprickor, hålrum och porer som finns i berggrunden (och de ovanliggande lösa jordarternas porer upp till grundvattenytan). En sjö kan uppfattas som ett ställe, en sänka i terrängen, där grundvattenytan når upp över marknivån så att en fri vattenyta bildas. Därför kan inte en sjö rinna ut genom någon spricka i botten, till skillnad från en konstgjord damm, som ibland befinner sig ovanför den naturliga grundvattenytan och därför måste tätas i botten för att inte dräneras (ett exempel är den tidigare dammen vid det s.k. Vegamomumentet på Vegaplatsen utanför vårt museum, som nu bara är en gräsfylld grop då betongen under lär ha spruckit, och endast innehåller smältvatten på våren när tjälen är kvar i marken).

Även under havsbotten finns salt grundvatten. I vulkaniska områden på havsbottnen hettas detta vatten upp när det cirkulerar i sprickor i havsbottnen, och kan tränga fram som heta källor på havsbottnen, och ibland fälla ut malmmineral på havsbottnen (s.k. black smokers). Kommer man ner på större djup kommer ju allt grundvatten hettas upp av värmen från jordens inre, men samtidigt hindrar trycket det från att koka och förångas. Upphettat grundvatten kommer dock att sträva uppåt, eftersom det har en lägre densitet än kallt vatten och en lägre densitet än omgivande berggrund.

På riktigt stort djup blir berggrunden mjuk och plastisk (lite grann som deg) pga värmen och trycket, och där finns det därför inte längre några hålrum och sprickor där grundvatten kan cirkulera. Fritt vatten kan därför inte försvinna ner i jordens inre längs gränserna mellan kontinentalplattorna. Däremot kan det finnas vatten i form av joner bundna i olika mineral, och i denna form kan vatten försvinna ner i manteln när oceanskorpa försvinner ner i manteln längs s.k. subduktionszoner, och återkomma till jordytan som vattenånga vid vulkanutbrott. Även nere i mantelns bergarter finns det små mängder sådant bundet "kristallvatten". Även om halterna är väldigt låga, är mantelns volym så stor att det enligt vissa beräkningar kan röra sig om en likvärdig mängd vatten som det som ryms i jordens oceaner.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Bästa Hälsningar

Åke Johansson
Jourhavande geolog
Naturhistoriska riksmuseet

Anonym sa...

Så bra att få veta det!!! Tack!!