tisdag 11 juni 2013

Fjärd och fjord

Tyvärr har ordet fjärd blivit begreppet för skärgårdens vatten mellan öarna bara i Östersjön. På västkusten, och tydligen ända fram mot Blekinge används istället fjord. Det är dumt. Jo, visst har vi fjordar. Men nog bara en om vi ska va noggranna: Gullmaren, eller Gullmarsfjorden. Det är en riktig tröskelfjord med egen natur - flora, fauna och marint liv - på insidan tröskeln, och därtill djup. Alla andra fjordar: Åbyfjorden, Brofjorden m fl är egentligen vikar, om än de sträcker sig djupt in i land och därtill är spetsiga.

Men Marstrandsfjorden är en fjärd, och borde få heta det. Stigfjorden (mellan Orust och Tjörn) ett brett sund, eller kanske ett innanhav. Uddevallafjorden är också sund, eller nåt.

Har det då alltid varit så här? Det har jag inte kunnat utreda. Men det finns säkert lokala och dialektala spår.

Innanför Vrångö ligger, enligt sjökortet, Fjordholmarna. Men lokalt kallas de Fjär'holmarna. Kan inte förstå annat än att det är ordet fjärd som ligger bakom. Innanför ligger Askimsfjorden som är en typisk fjärd.

Så. Låt oss ta tillbaka ordet fjärd. Det är så vackert: Marstrandsfjärden, Rivöfjärden och Kosterfjärden.

Inga kommentarer: