fredag 6 september 2013

Vad kostar mjölken?

Palme fick frågan i valdebatten i slutet av 70-talet.

Så här var det.

Journalisten, eller redaktören som det nog hette vid den här tiden, ville visa, i jämlikhetens yrvakna tid, att en makthavare levde långt från vanligt folk. (Känns temat igen?)

Palme anade naturligtvis den gillrade buren.

Istället för att svara, reste han sig och gick han fram till en kameraman. Hen hörde att de talade om mjölk. Men ingen av dem verkade veta.

Palme återkom till intervjustolen och sa: "Jesus fick en snarlik fråga: Om det var rätt att betala skatt till Rom. Hans svar förbryllar ännu: Ge kejsaren vad kejsaren tillhör, och GUD vad GUD tillhör."

"Herr redaktör", fortsatte Palme. "Varken kameramannen eller jag vet vad mjölken kostar. Men för barnfamiljer borde den nog vara billigare och bönderna borde få mer betalt. Det är vårt svar."

Och Palme sopade hem valet 1979, utan att veta att mjölken kostade 2.15.

Nej. Så var det inte. Men det kunde varit.

/rewritinghistory1

Inga kommentarer: