söndag 28 augusti 2011

Evangelikaler (del 3)

Evangelikaler

Ett brett begrepp. Allt från fundamentalistisk bibeltolkning till pietistiska omvändelsemissionärer. De har ofta en konservativ kristendomstolkning och hamnar ofta i sektlika förhållningssätt. Tar strid mot HBT och är allmänt moralkonservativa och emellanåt skenheliga - säger en sak i kyrkan eller tältet men privat lever de inte alltid upp till sin egen etik.

Deras tydning utgår från evangeliet och Bibeln som en " lagbok" och de läser den ofta som en hög versar - och missar sammanhanget. Det hela görs med en hög svansföring och de sägs tala Guds ord. Det är stor risk att man mera hör deras fördömanden än deras kärlek.

Deras lätt banaliserande omvändelseförkunnelse tar inte avstamp i evangeliets yttre och inre bud (och krav på att bära god frukt) utan från amerikansk västern. När Fronten flyttade västerut varje dag skedde framväxten av den omvändelsekultur som vi ännu dras med. Då var det i ett artificiellt och tillfälligt samhälle, från vilket människor gav sig iväg västerut för riskera möta döden: öknar, villebråd, indianer, skurkar... Då överlät man sig genom omvändelse i steget ut mot utmaningen av döden. (Faktiskt inte olikt en Sista smörjelse). Betoningen kom att bli den plötsliga, verbala bekännelsen och mindre kännetecknas av helgelse och kristen vardag. Denna Wild Western Style blev ett mönster, helt ryckt ur sitt sammanhang och sin kontext, som utvecklades i 1700- och 1800-väckelsen i Nordamerika.

Denna kristendomstolkning blir ytlig, Gud blir banalt intresserad av ett innanför och ett utanför, och evangeliet snörs av till en magisk kult som handlar om beveka Gud. "Käre Jesus" blir en personifierad fickbild av det inkarnerade undret i Guds tilltal. Jaget tilltalas, men tron får inte kollektiva och samhälleliga effekter. "Hur har du det med Jesus?" blir den skenbart fromma frågan.

"Saliga visshet, Jesus är min..." är signaturmelodi.

Dessa uttryck och delar av denna banaliserande tro hotar i hög grad trovärdigheten för vår kyrka.

I nästa utgåva min bild av liberaler.12 kommentarer:

Bimbi sa...

Spännande läsning...ser fram emot liberalerna.

Anonym sa...

PA
Några tankar från en som knappast är evangelikal men helst som vi alla vill slippa enkla kategoriseingar.
Jag ser tecken på nyevangelikalism. Inom GF främst inom Equmenia. Denna strömmning samarbetar numera med en mer gammalväckelse inriktning exempelvis missionskyrkans evangelister. Denna riktning verkar framgångsrik. Frågan är om inte denna evangelikala inriktning kommer att dominera GF. Alpha,vi vill växa och willow creek mm. Man är mycket välorganiserad.
Största svagheten är bristen på öppenhet och trosvisshet om att äga sanningen.
Om nyevangelikalism kommer att dominera Gemensam Framtid riskerar vi en sluten kyrka som leder till isolering mot samhället i övrigt.

Benny Fhager

Anonym sa...

Funderar på ordet evangelikal. Ha det bra. /Ingela

Anonym sa...

Ord är fyrkantiga i runda hål. Wikipedia säger bl.a.: Inom evangelikalismen nedtonas liturgi, och prästen har inte en roll som mellanhand mellan Gud och församlingen. Evangelikalismen som rörelse har sin bakgrund i 1890-talets amerikanska kristet fundamentalistiska rörelse och intar i likhet med denna en kritisk hållning mot liberalteologi och vetenskaplig bibelkritik. I evangelikala sammanhang har traditioner av stränga fromhetsideal och levnadsregler ofta utvecklats, i syfte att hjälpa den omvände att lämna sitt gamla liv och undvika frestelser, men sådana traditioner kritiseras ibland för att förskjuta fokus från nåd och förlåtelse till gärningar, och för att exkludera människor som har valt en annan livsstil.

Lausannedeklarationen (1974), Manilamanifestet och Chicago-manifestet om Bibelns ofelbarhet är några dokument som kan beskrivas som evangelikala bekännelseskrifter.

Anonym sa...

Ok, tack. Tråkigt att det kan innebära ett exkluderande av "livsstilar" som inte är valda också. /Ingela

Andreas Kjernald sa...

Skickar ett mejl istället...men jag hade förväntat mig mer av din analys. Enligt den borde alla akta sig för att vara evangelikaler för vem vill vara en sådan som du beskriver?

Jag tror att alla sådana här kategoriseringar är både oseriösa och av ondo. Det går inte att kategorisera människor för de stämmer sällan in på verkligheten och polariserar där diskussion och samtal och respekt istället kunde ha fört relationen människor emellan vidare. Hur vet man vilken grupp man tillhör? Hur många grupper finns det? Vilken är rätt?

Vem vill börja ett samtal/relation när man redan är kategoriserad?

pastorns Ingridienser sa...

Håller med dig, Andreas.

Ma(tte)rie sa...

Väntar med spänning på fortsättningen! När du är klar med att beskriva det vi inte vill vara(?) ser jag fram emot inspiration i sökandet efter det vi vill vara! För att citera "den som väntar på något gott - väntar alltid för länge" Marie som ser fram emot en predikoserie på tema Paulus!

Anonym sa...

Andreas. Poängen med generaliseringar är att de målar en bild. Om man väljer att identifiera sig med den är ju en annan sak. Det vore bra om du berättar vad som är så förfärligt med min bild. Ser fram mot mail.

Marie. Ska först reta " liberalerna". Sedan ska jag försöka beskriva vad som finns mellan "dikena". Så kan ni börja reta mig. /PA

Wolfgang Panteleit sa...

Ja,haha, det var väl formulerat. Mitt intryck av "fri-" kyrkan i Sverige (Filadelfia) är att det dessutom råder personkult. Förirrar man sig dit avkrävs man persondyrkan av predikanten istället för en sann gemensam tro på gud. Vill därmed inte säga att fenomenet inte också finns på andra ställen....

johan sa...

Hej
Spännande att läsa PA. Tror jag måste läsa dina senaste inlägg lite grundligare vom några dagar och fundera vidare.

Kan dock inte låta bli att slänga iväg en kommentar just här för att ställa några frågor till Benny Fager: 1 hur deffinerar du nyevangelikalism? 2 vilka tecken på detta ser du i equmenia? 3 är det en komplimang eller inte?

vänligen och undrande
Johan, ordf equmenia

Torsten Åhman sa...

Tack för att du skriver så öppenhjärtigt om din syn på "evangelikaler". Är detta ett utbrett synsätt bland ledande företrädare i de kyrkor som nu går samman?
Det vore bra att få reda på i så fall.