torsdag 1 september 2011

Förklaring till ytterligare en tanke i min artikel i Sändaren

Det finns åtminstone en punkt till i min artikel i Sändaren som kan behöva förklaras. Kanske den viktigaste.

Vi har inte varit tillräckligt omsorgsfulla med vår analys: varför fungerar inte våra kyrkor och församlingar?

Poängen med en sådan hemläxa hade varit tvåfaldig; den hade gett oss instrument för vår bearbetning av Uppdraget, men ffa hade den hjälpt oss att se tillsammans, tydligare.

1 statistiken är entydig. Vi har varit fler.

2 vägarna in i församlingen har förändrats. Först var vi en social och andlig rörelse i Statskyrkans skugga. Sedan en fantastisk söndagsskol- och barnarbetskyrka. Under flera decennier var vi en scen- och kulturkyrka (inte minst genom våra körer). Idag finns det exempel på invandrarkyrka mm. Under hela 1900-talet rekryterade vi i våra familjer. Hur ser detta ut idag? Hur påverkar det oss?

3 under 1900-talet hade vi en oproportionerligt stor andel tex riksdagsledamöter. Hur ser det ut idag? Vad betyder det?

4 vad har hänt med den "kulturförmedling" som varit vårt märke? Vad betyder förlusten av den i nästa steg?

5 vad betyder det för vårt arbetssätt om gtjbesökandet (totalt sett) minskat ner mot 5% av svenska folket. Påverkar det vårt tänkande? Arbetssätt, profilering ...

6 vad innebär egentligen långsiktigt vår förlust av diakonala institutioner och utbildningar? Kompenseras det av Fhs och annat?

7 har Bibelns roll förändrats under våra 150 år? Hur? Vad betyder det?

8 vad innebär stora församlingars professionalisering? Minskar medlemsengagemanget? Vad händer med ekonomin? Demokratin?

Bara för att ställa några viktiga frågor...1 kommentar:

Anonym sa...

PA
Har inget enkelt svar förstås.
Var på vetenskapsfestivalen i Göteborg för något år sedan. Där diskuterades demografiska förändringar inom kyrkorna. Religionssociolog Åke Sander menade att västeuropa var annorlunda än andra delar i världen exempelvis latinamerika och Afrika. Där ökar de evangelikalt karismatiskt rejält medan exempelvis katolska kyrkan går bakåt.
Enligt statistiken menade Sander att alla traditionella kyrkor minskar i Sverige. De evangelikala minskar mindre än mer liberalt inriktade.
Sett till statistiken har de evangelikala rätt.
Samtidigt brukar det vara så att framtiden överraskar.
En vänsterinriktad kyrka som arbetar för solidaritet och har en låg tröskel utåt kanske blir den kyrka som kommer.
Förmodligen ser det väldigt olika ut geografiskt och socialt.
Men människor behöver religion för att orka med livet. Jesusorden har överlevt mycket och kommer ständigt att vara aktuella även i vårt land.
Kanske kulturen förvaltar traditionen bättre än kyrkan. Göteborgs Stadsteater kommer i februari sätta upp en pjäs om bibeln.

Benny Fhager