torsdag 4 december 2014

Bara skattebetalare fick rösta...

Rösträtten 1886-2015

1866 – Tvåkammarriksdagen kom till. Den som tjänade 800 kronor per år, hade förmögenhet eller ägde jordbruksfastighet till ett visst värde fick rösta vid andrakammarval. Rösträtten till första kammaren var graderad efter inkomst.

1909 – Rösträttsålderna var 24 år. Den som inte betalt sina skatter eller var beroende av socialvården fick inte rösta.

1914 Extra val till riksdagens andra kammare hölls på våren.

1919 – Rösträttsåldern sänktes till 23 år. Som villkor gällde fullgjord värnplikt, inte försatt i konkurs, omhändertagen av fattigvården eller under straffpåföljd.

1921 – Kvinnorna kunde för första gången utöva sin rösträtt i riksdagsval.

1937 – Intagna på häkten och anstalter fick rösträtt. Detta skedde i och med att regeln om att den som straffades för ett allvarligt brott också förlorade sitt medborgerliga förtroende togs bort.

1945 – Rösträttsåldern sänktes till 21 år.

1958 – Extra val till riksdagen hölls den 1 juni efter att riksdagen upplösts den 28 april.

1965 – Rösträttsåldern sänktes till 20 år.

1969 – Rösträttsåldern sänktes till 19 år.

1975 – Rösträttsåldern 18 år senast på valdagen trädde i kraft. Tidigare skulle gällande rösträttsålder ha uppnåtts året före valåret.

Inga kommentarer: