söndag 29 mars 2015

Mening & sammanhang

I en tid av postmdernism

Ett postmodernt samhälle karaktäriseras av att tilltron till objektiva sanningar raserats. Inga ideologier eller religioner anses längre tillförlitliga och även tilltron till vetenskapen riskerar gå förlorad. Postmodernismen är en tid då gränser suddas ut, där ingenting på förhand är givet. Den postmoderna människan är både rot- och rastlös, livet ses som en serie tillfälliga förflyttningar och rollbyten. I och med att människor i det postmoderna samhället har förlorat tron på objektiva sanningar, finns heller ingen tro på att framtiden kan kontrolleras och styras. Engagemanget i kollektiva rörelser raseras. Istället förläggs människors satsningar i hög grad till individuella projekt, och jakten efter nu-upplevelser.

Det postmoderna samhället är ett samhälle där var och en ständigt måste skapa och omskapa sitt eget jag och sin egen verklighet.

Det är ungefär exakt så långt bort vi kan komma från den klassiska bilden av kyrkan, med hennes tro på sammanhang, riktning och gemenskap.

Hur ser den tänkta bro ut som skapar nya förbindelser?

Vi har den tid vi har. Och det folk vi har det har vi. Så: Vart går kyrkan?Inga kommentarer: