lördag 28 mars 2015

Samtal om kosmos

VIII

Människan är vårt centrum, men vi vet – numera – att vi inte alls är centrala. Snarare en lycklig slump i livets evolution. Det hade varit mer sannolikt att vi inte funnes till än att vi nu faktiskt existerar (om vi nu gör det). Men, ur ett perspektiv, är vi ändå det unikt centrala: Det är vi som blickar ut och in i Universum. Oss veterligt är det ingen annan som gör det.

Så, där ser vi oss 110 miljarder individer som fötts på vår lilla planet, i exakt rätt läge för att vara vårt hem. Nu lever 7,3 miljarder av oss. Studerar nuet och kisar mot framtiden. Var och en den andres spegelbild. Alla ändå unika. Bara i det finns det något oavlåtligt tjusigt. Hela, och delar, samtidigt. Evigt ämnade, och ändå med ett så kort livslopp. I det fönster som nu slagits upp är våra iakttagelser, och våra slutsatser, avgörande viktiga.

Vad är då en människa?

Inget samtalsämne är viktigare.


(10 april kl 17oo släpper jag min bok VAD ÄR DÅ EN MÄNNISKA? i Centrumkyrkan, Kållered, vid ett mat, prat och musikevent. Lokalt säljs den inte innan dess, men för utsocknes eller frånvarande, kan den NU beställas hos mig. 150:-, porto 50:-, skiva med Vivaldis Årstiderna 75:- (Jag har beställt också ett billigare alternativ (50:-) men det har ännu inte levererats); summa 275:-. Beställ här, på Fb eller per mail pa.sahlberg AT gmail.com)

Inga kommentarer: