torsdag 19 mars 2015

Samtal om Universum 2

Jag fortsätter min lilla brevväxling med mig själv, öppen för andra. Synpunkter kan komma både här och på Fb. Min egen lilla bok – Vad är då en människa? (släpps 10 april) – försöker att inte "jump to conclusion" men öppna dörrarna till vetenskapens rön (har väl inte helt lyckats hålla pli på predikanten i mig).

Stephen Hawking hävdar att filosoferna, och särskilt troerna, inget har att säga idag, de har inte tagit till sig vetenskapen, inte heller de världsbilder som avancerat sedan Einstein. Nu är fysikerna, kemisterna och matematikerna de nya filosoferna. Även om mitt jag reser ragg inför detta påstående vill jag ta det på allvar. Vad händer när teologen och poeten i mig kikar in i vetandets förment tvärsäkra, dock provisoriska, bilder? Den resan måste få vara seriös och eftertänksam.

Nyligen har två böcker getts ut som försöker möta vetenskapens "claims". Per Ewert har, möjligen med stöd hos det konservativa Claphaminstitutet, gett ut boken Vem tänder stjärnorna. Libris har gett ut boken Guds språk – när vetenskapen söker tron. Francis S Collins. (Prisbelönt genforskare och biolog, USA, numera tydligen Obamatrogen statstjänsteman). Den uppfattas som en forskares argumentation för tron, och har många förtjänster. CS Lewis kom att betyda mycket för honom på resan från agnosticism till tro. Och han har grundat BioLogos som ett slags syntes, kritiserad från båda håll. Se vidare not1 nedan.

Dock tror jag att båda böckerna för snabbt "jumps to conclusion".

Jag har ju umgåtts med Hawking ett tag. Hos honom finns inte behov av, eller plats för, GUD. Det är ju "lagarna" som styr.

Max Tegmarks slutsats om tron känner jag mindre till. Men hans tilltro står till matematiken, siffrorna är alltets ursprung. Han hävdar att allt är matematik. Och all matematik som finns har också en motsvarighet i den fysiska världen. Så lyder Max Tegmarks verklighetsbeskrivning. Se vidare not2 nedan. Har han rätt finns det mängder av parallella universum - varav en del med helt andra naturlagar än vårt. Det märkliga med vårt universum är att det är osannolikt perfekt inställt för att producera grundämnen liksom galaxer – och i sista hand liv. Förändrar man vissa ingångsvärden, bara en aning, får vi alltså ett universum där inga atomer kan uppstå, eller ett universum som bara fylls av gas. För Tegmark är multiversumhypotesen lättare att acceptera än tanken på en lycklig slump. Finns det en hagelsvärm av universa, vart och ett med något olika naturlagar, blir det mindre osannolikt att förutsättningarna för liv uppstår någonstans.

En enkel sammanfattning är att hos Tegmark är matematiken Alltets ursprung, hos Hawking Lagarna och i Bibeln Ordet (se 1 Mos 1 och Joh 1). Tegmark kan tänka sig ett urgammalt Universum ur vilket nya bubblor av universa uppkommer hela tiden, hos Hawking finns det anledning att tänka sig Big Bang för 13,8 miljarder år sedan men inte ett före: Det är som sydpolen – det börjar där och det är inte rimligt att fråga sig vad som finns söder om det. Logos (Ordet) säger sitt Bliv (eller det vackrare gamla Varde) – och allt som finns till kom till.

Som teolog och poet har jag lättare att ta till tanken om Ordet före Siffran. Men avhåller mig ännu jumpet till conclusion.

Not 1.
Collins has described his parents as "only nominally Christian" and by graduate school he considered himself an atheist. However, dealing with dying patients led him to question his religious views, and he investigated various faiths. He familiarized himself with the evidence for and against God in cosmology, and used Mere Christianity by C. S. Lewis as a foundation to re-examine his religious view. He eventually came to a conclusion, and became an Evangelical Christian during a hike on a fall afternoon. He has described himself as a "serious Christian".

In his 2006 book The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief, Collins wrote that scientific discoveries were an "opportunity to worship" and that he rejected both Young Earth creationism and intelligent design. His own belief, he wrote, was theistic evolution or evolutionary creation, which he preferred to call BioLogos. He wrote that one can "think of DNA as an instructional script, a software program, sitting in the nucleus of the cell". Collins is a critic of intelligent design, and for this reason he was not asked to participate in the 2008 documentary Expelled: No Intelligence Allowed. Walt Ruloff, a producer for the film, claimed that by rejecting intelligent design, Collins was "toeing the party line", which Collins called "just ludicrous".


Not 2.
Max Tegmark, hävdar att allt är matematik. Och all matematik som finns har också en motsvarighet i den fysiska världen. Har han rätt finns det mängder av parallella universum - varav en del med helt andra naturlagar än vårt. Men forskning på det temat har länge ansetts så spekulativ, att han ägnat sig åt dubbla forskarkarriärer. En som bygger på klara och enkla mätvärden och som ingen kan avfärda. Och så en annan, till en början på fritiden - med de frågor han verkligen brinner för.

Mätvärdena kommer ur en tredimensionell karta med över 200.000 galaxer och bilder av den kosmiska bakgrundstrålningen. Kartan är helt enkelt en stor sammanställning över hur galaxerna ligger i förhållande till varandra. Det visar sig att de klumpar ihop sig till galaxhopar, som i sin tur klumpar ihop sig till stora kluster enligt ett särskilt mönster. (I dag har forskargruppen kommit upp i 600.000 galaxer, och mönstret är detsamma.)

Bilderna av den kosmiska bakgrundstrålningen visar hur energin var fördelad i universum när det bara var en halv miljon år gammalt. Från vilket håll man än tittar finns nämligen en svag mikrovågsstrålning på 2,7 grader över den absoluta nollpunkten. Fast den är inte exakt 2,7 grader. Den varierar en anings aning, med någon miljondels grad. Denna variation bildar ett mönster. Mönstret i bakgrundsstrålningen överensstämmer exakt med galaxernas fördelning i den tredimensionella kartan. (Ur en artikel i DN, redan 2006).

Han har nu kommit ut med boken Vårt matematiska universum - mitt sökande efter den yttersta verkligheten. »Fysiken är det yttersta intellektuella äventyret, ett försök att förstå universums djupaste mysterier. Fysik handlar inte om att ta något spännande och göra det tråkigt. Tvärtom hjälper fysiken oss att se klarare och får världen omkring oss att framstå i hela sin förunderliga skönhet.« Max Tegmark tar i Vårt matematiska universum med oss på en svindlande resa i fysikens, astronomins och matematikens fascinerande värld. En av hypoteserna vi möter är att vår verklighet är en matematisk struktur, en annan att det existerar oändligt många parallella universum och därmed oändligt många du.
Inga kommentarer: