torsdag 23 april 2015

Vad är då en människa?

En bok om vetandet och meningen.

Nu har jag haft världspremiär (eller så var det generalrepetition) och talat om min bok.

Ny kunskap om världen, från Universum till de minsta byggstenarna, utmanar oss i fråga om hur rimliga Bibelns bilder är, och vår tydning av dem. Kan det finnas en motsättning mellan det GUD skapat och GUD själv? Den moderna människan har skaffat sig en helt ny ingång i världens frågor. Och den samspelar i hög grad med vetenskapens rön. Så – vad säger kyrkan och teologin? Hur möter vi en radikalt ny världsbild? Måste evangeliet presenteras på ett nytt sätt?

Boken öppnar en del av gluggarna, jag går lite längre i min föreläsning. Och är nu bokningsbar från 15 sep 2015.
Inga kommentarer: