söndag 19 april 2015

Våra bilder av GUD

Herdesöndagen ger anledning att fundera över vår GUDsbild och Jesusbilden. Den är inte statisk, eller en gång för alla given. Relationen är dynamisk - en levande människa möter levande GUD.

Jag tänker mig nog idag förenkla urvalet med fyra snapshots. Å ena "ytterligheten" kungabilden: Hosianna, Messiaslängtan, Davidskomplexet,, kungars kung... Han som blir allt och i alla. Det är i hög grad framsidan. Världsbilden är orienterad. GUD är stor. Baksidan av den bilden är underkastelse, lydnadselementet, nationalism och gränsdragningar: Vi innanför, De Andra utanför gränsen till vårt vi.

På andra sidan, en sorts motbild. GUD som fixaren. Betjänten. Goda gåvors givare. En bild som gränsar till magi och ibland banalitet. Som i det gamla överklasshemmet, en dold klocksträng hängde bakom gardinen och vips var butlern där, till tjänst för herrskapet. Bekväma guden. Nära släkt med den gamla naturguden. Som ibland skulle bevekas, i land tämjas, ibland mötas i nyckfullhet... Om gudsbilden dröjer här finns risken dels att GUD till slut blir i fickformat. Att ta fram enligt vår önskan, och dels är helt beroende av sin egen framgång.

Jag undviker mer och mer dessa båda ytterligheter, som delvis möts i sin extremism. I olika religiösa föreställningsvärldar.

Istället tror jag att det är i två bilder vi närmar oss GUDs hjärta: Herdebilden respektive Lärar-/rabbirollen. De är snarlika men olika.

Om dessa bilder kommer jag att predika.


Inga kommentarer: