fredag 1 maj 2015

Mitt tal första maj, 2015

Röda vänner i vårens tid...

... nu är det hög tid att säga nej till den gamla, unkna och inskränkta nationalismen. Internationalen för fred och frihet förstår att gränser är korkade och otidsenliga. Ingen flyttfågel bryr sig om kartans gränser, och det samma gäller flyktingar och miljöhoten. Jorden är en enda båt, och vi driver mot framtiden på tidens ström. När ska vi förstå att framtiden inte är svensk, dansk eller grekisk? Hur ska vi med vår afrikanska bakgrund åter bli varandras syskon?

... ingen annan har ansvaret. Du och jag, och alla våra 7,3 miljarder syskon, har att tillsammans laga väven som livet spunnit under de senaste årmiljarderna. Vi är många. Men vi är också klokare än vad vi någonsin varit, och vet mer än vi någonsin vetat. Nu måste kunskapen användas. Framtiden är i vår hand, för det finns ingen annan hand.

... min frihet är gränslös, tills den möter min medmänniskas frihet. Det finns ingen annan modell för vårt samarbete.

Jesus tänkte inte på sig själv, skriver Paulus, och så skriver han: Godta varandra, så som Kristus har godtagit oss till GUDs ära. Det finns ingen annan väg.

(Hur mycket av detta hördes första maj? Inget hos Kålle i Norrköping. Pyttelite hos Jonas i Uppsala. Usch.)Inga kommentarer: