torsdag 8 oktober 2015

Det sluttande planet

Ebba Busch Thor talade inför KDs Riksting idag. Inget märkvärdigt tal, men vackert språk, och väl genomfört. Hon sa: "Hälften av de som kommer till Sverige som flyktingar idag har inget jobb efter 7 år. Efter 15 år är det fortfarande 4 av 10 som står utanför arbetsmarknaden. Det är helt orimligt. Ett barn som flyr till Sverige kan gå genom hela grundskolan innan hon ser sin mamma eller pappa gå till jobbet för första gången. Vad skapar det för bild av vuxenlivet? Självklara dygder blir naiva drömmar. Det är ändå ingen idé att försöka. Istället växer utanförskapet och det blir allt svårare att se bortom hindren. Bilden av omöjligheten riskerar att bygga bo i en ny generation. Bilden av Sverige som ett hem av hopp bleknar snabbt."

Det är allvarliga ord. Och utmaningen är stor. Men med statistik kan mycket bevisas. Efter 7 år skulle alltså sysselsättningsgraden vara 50% enligt Busch. Tittar man på hela gruppen utrikesfödda, som i sig är en extremt vid definition, är siffran 57,8%. Fler än fyra av tio jobbar inte.

Hur är då sysselsättningsgraden för inrikes födda? Vad tror du? 80%, eller 90%... Det är ju liksom viktigt att veta vad man jämför med. Om det sa Ebba ingenting. Det passar liksom inte in på det sluttande plan som nu KD beger sig ut på.

Så. Vad är då jämförelsesiffran. Sysselsättningsgrad för inrikes födda: 67,5%.

Drygt tre av tio inrikes födda jobbar inte.

Det är absolut en för hög siffra för brister i integrationen i Sverige. Men dessa nyanser var Ebba inte beredd att berätta om. Det passade inte in på det sluttande planet.Inga kommentarer: