torsdag 12 november 2015

Tredje vanvettets krig

Jag skrev i natt på Facebook:

I tredje vanvettets krig håller en ny gräns på att uppstå. Inte främst den (gamla) mellan rasister och globalister. Men den mellan människor som orkar se våra utmaningar utan att blunda för vad som sker utanför vår s.k. nations gränser och de som blundar: T.ex. politiker, fd flygdirektörer, fd KUkollegor, redaktörer...

Det borde vara förbjudet att uttala sig förnumstigt om vårt flyktingtryck utan att samtidigt tala om människorna som faktiskt flyr.

Tredje Vanvettets Krig håller på att invertera våra hjärnor. Och framtidens dom blir svidande.


Idag är ca 60 millioner människor på flykt av jordens 7,3 miljarder innebyggare. De flyr krig, fattigdom, miljökollapser, kollapsade stater och regioner, och av längtan. Nästan en av hundra människor på jorden flyr. När andra vanvettets krig rasade på 1940-talet var vi jordlingar drygt 2 miljarder. 5-6% av jordlingarna föll då offer för kriget: Dödades, sårades eller tvingades på flykt.

Under hungertiden på 1860-70talen och de följande decennierna lämnade en dryg miljon Sverige. Av en befolkning på ca 2-2,5 miljoner. Alltså uppemot 50% berördes. Liknande siffror finns från Irland, och stor omfattning också från många andra länder.

Låt oss alltså skaffa oss lite proportioner.

Jag tror det finns två aspekter som nu visar att detta bara är början. Och att det inte finns något reellt alternativ.

1. Vart ska människorna ta vägen?

Man kan lite förenklat säga att människor alltid flyr till två regioner: De närmaste respektive de mest glesbefolkade. Idag tar alltså Syrien/Irak/Afghanistankonflikternas flyktingar sin tillflykt till bl.a. Libanon, Turkiet och Nordafrika. Därifrån vidare in i den närmaste regionen: Europa. Alltså västerut. Har du hört det förrut?

Var finns de mest glesbefolkade områdena på jorden? Norrut. Hela norra Asien, som heter Ryssland. Norra Europa, som också heter Ryssland, och Finland, Sverige, Norge samt Nordamerika. Är vi förvånande att de flyr hit? (Jo, jag vet. Flykten till Ryssland är mera begränsad.) I USA öppnades på 1800-talet hotspots, bl.a. på Ellis Island. Kanada och t.ex. Brasilien hade sina spots.

Omfördelningen av människor skapas idag (ännu) inte främst av överbefolkning och miljöhot, men av krig och failed states. Det kan komma att ändras.

2. Minskar migrationstrycket?

De närmaste decennierna väntas världens befolkning öka med ca 1 miljard per generation, fram till ca år 2100 då världsbefolkningen antas plana ut kring 11 miljarder. Vi ska alltså få rum med fyra miljarder fler människor: Drygt 1 miljard eller så i Asien och drygt 2 i Afrika, enligt beräkningarna. Den naturliga tillväxten i Europa och Nordamerika har redan helt planat ut. Tror du att det minskar eller ökar flyttrörelserna över jordytan? Vart tror du människor kommer försöka flytta?

Migrationstrycket vi nu upplever blir troligen den vanliga ordningen under de kommande 3-4 generationerna. De blir de naturliga, inte de små rörelserna sedan Andra Vanvettets Krig.

Kan vi i denna framtidsbild tänka oss isolerade välståndsöar med stängda gränser? Nej, definitivt inte på fastlandet. Storbritannien, som för hundra år sedan hunsade nästan hälften av jordens befolkning, kanske kan försöka hålla sig isolerade (en stund), men inte vi.

Europa kommer att behöva göras redo för några 100 miljoner fler innebyggare de kommande generationerna. 10-tals miljoner av dem till Skandinavien.

Att därför nu diskutera invandringstryck i våra små glesbefolkade länder är genuint kortsiktigt och verkligt korkat. Regeringen kan införa hur många tiodagars inre gränskontroller som helst, historien kommer ändå att tala.

Och för hundrafemtio år sedan var det vår befolkning som drog ut på spaning efter en framtid. 50% av oss. Glöm inte det.


Inga kommentarer: