tisdag 28 februari 2017

Den fontanella människan

Människan är lite udda. Få varelser är så ofärdiga som människan när de föds. Det är som om förlossningen kommer för tidigt, ett år eller två... Tror kanske inte födande mödrar håller med. Att klämma ut en treåring vore nog ingen höjdare.

Rent fysiskt innebär det att människan, med sin unikt stora hjärna (i förhållandet till kroppen), är riggad med ett extremt finurligt kranium som kläms ihop kraftigt vid förlossningen, och lämnar sedan några mjuka hålrum i kraniet som sakta växer ihop medan hjärnan fyller ut sin stora skalle. Dessa fält kallas fontanellen (fontaneller, för det är fler än det stora på skallens topp).

Etymologi:
av italienska: fontanella, diminutiv av fontana, "brunn" eller "källa"
eller av äldre franska: fontanelle, "liten fontän"

Även sedan skallen fått sin fasta och skyddande form fortsätter hjärnan att utvecklas. Synapserna i hjärnan är under ständig förändring och omprövning. Vår hjärna består av 100 miljarder nervceller som var och en har upp till 50 000 kopplingar till andra celler. Antalet möjliga kopplingar mellan alla hjärnceller är större än antalet atomer i hela Universum. Sammantaget gör det vår hjärna till det mest avancerade maskineriet på jorden. De enskilda hjärncellerna i vår hjärna kan liknas vid små bläckfiskar med en massa med armar som är sammankopplade med andra bläckfiskar. I armarna, dendriterna och axonerna, rör dig elektriska signaler med en hastighet av 120 m/sekund. Signalerna överförs mellan armarna av mer än 70 olika kemiska partiklar, så kallade signalsubstanser. När en mängd olika signaler passerat igenom ett nätverk av hjärnceller förändras nätverkets utseende, vilket medför att nya minnen skapas. Miljardtals förändringar i hjärncellerna varje sekund ger oss en fantastisk tankeförmåga. Att driva vår hjärna, som ständigt förändras, kräver mycket energi. Totalt konsumerar vår hjärna 20 % av syret och 60 % av sockret i kroppen Resultatet blir att hjärnan ständigt genererar en effekt på 15 Watt (en glödlampa genererar en effekt på ca 60 Watt). Detta innebär att vår 1 till 1,5 kilo tunga hjärna konsumerar mer energi per kilo kroppsvikt än någon annan kroppsdel.

Vår konstitution är fontanell – vi är ämnade att vara flexibla. Det sorgligaste man kan höra är människor som säger: Jag är som jag är... Nej. Det är ljug. Vi är som vi förändras. Vi är stadda i utveckling. Hela livet.

Under vår levnad koncentreras, och därmed begränsas, våra synapser. De vi inte använder kopplas ner. Men the good news är att de kan aktiveras igen, men så snabba som hos spädbarnet blir de aldrig mer.

Så. Låt oss förändras och växa. Det är att vara människa. Den fontanella människan.

Inga kommentarer: