onsdag 12 april 2017

Vårröjning II

Jesus rider in på åsnan

Så börjar vårstädningen i Jerusalem. De gamla drömmarna om kung David och Judas Mackabaios krackelerar. GUDs närvaro avpolitiseras, men görs inte privat. Den upphör också att utgöra ett smalt andligt segment av rättfärdighet och helighet, och blir istället allmänmänsklig och fokuserar godhet. Frågan om att vara äkta och sanna människor ställs som den centrala frågan mitt på påskbordet.

GUD flyttar ner i gränderna. Det ekar allt gudlösare uppe i templet, och livet förtätas istället nere mellan de spruckna husfasaderna. Jesus lyfter frågan om det gudomliga till att handla om Rättvisa, barmhärtighet och trohet (Matt 23:23). Man hade trott att bara de heliga kunde röra vid tron. Jesus visa att det bara är de som håller på att förvandlas som kan röras av tron.

Tron blir inte en bekännelse, men ett förhållningssätt.

Inga kommentarer: